Hz. İbrahim'e evlat müjdesi verildiğinde hangi bölgede ve hangi kavimdeydi?

Tarih: 13.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İbrahim (as)'e evlat sahibi olacağı müjdesi verildiğinde hangi bölgedeydi ve hangi kavimdeydi?
- O zaman Hz. Lut (as) neredeydi ve hangi kavmin önderiydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam âlimleri, “İbrahim; 'Ben Rabbime hicret edeceğim.' dedi.” (Ankebut, 29/26) mealindeki ayet ile Enbiya Suresi'nin 70-71. ayetlerini açıklarken, tarih bilgilerine dayanarak bu hicretin Harran, Mısır, Şam bölgesi, Filistin / Kudüs / Kenan bölgesine yapıldığını belirtirler. (bk. Taberî, Enbiya, 21/70-71. ayetin tefsiri)

Hz. İbrahim’in ateşten kurtulduğunu ifade eden ayetten sonraki iki ayette Filistin / Kudüs bölgesine yapılan hicrete şöyle işaret edilmiştir:

“Hulasa onu (İbrahim’i) tuzağa düşürmek istediler ama, asıl onları biz tuzağa uğrattık. Asıl tuzağa düşenler kendileri oldular. Onu Lût ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara (Filistin diyarına) ulaştırdık.” (Enbiya, 21/70-71)

İbn Aşur’un bildirdiğine göre, Hz. İbrahim (as),  içinde doğup büyüdüğü kavminin bulunduğu yerin/bölgenin adı, Keldan’dır. Kendisi “Kusâ” adında bir şehirde ikamet ediyordu. Tevrat’ta (Tekvin, Ishah:12) burası “Ur el-Keldan” adıyla anılmıştır. Buranın “Ruha” bölgesinde bulunan “Urfa” olduğunu söyleyenler de vardır. Sonra kendisi babası ve ailesiyle birlikte Haran/Harran’da ikamet etmeye başladı. Babası Harran’da öldü. Bundan anlaşılıyor ki, Hz. İbrahim’in ilk yaptığı tevhit çağrısı Harran’dır. Ve Kendisi daha sonra da Harran’dan Kenan (Filistin) bölgesine hicret etmiştir. (bk. İbn Aşur, Enbiya, 21/51-56. ayetlerin tefsiri)

Öyle anlaşılıyor ki, Hz. İbrahim Urfa / Harran’dan gelip yerleştiği Filistin / Kenan’da iken melekler kendisine gelmişlerdi.

Hz. Lut’un peygamber olarak görev yaptığı yer, amcası Hz. İbrahim’in ikamet ettiği Kenan bölgesine bağlı Sedum ve Ammure beldeleridir. (bk. İbn Aşur, Araf, 7/80. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun