Hz. Şuayb'ın gönderildiği Medyen halkı, Araplardan mıdır?

Tarih: 01.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Medyen; Hz. Şuayb (as)'ın peygamber olarak gönderildiği kavmin ve bu kavmin yaşadığı yerin adı.

Medyen kelimesinin menşei hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. Hz. Şuayb'in ve gönderildiği kavmin Arap, dolayısıyla bu kavmin adı olan Medyen'in "ikamet etmek" anlamındaki müdûn veya “hükmetmek" mânasındaki dîn kökünden türemiş Arapça bir kelime olduğu ileri sürüldüğü gibi Arapça olmadığı da ifade edilmektedir. (Lisânü'l-'Arab, "mdn" md)

Medyen halkı ile ilgili değişik yorumlar vardır. İbn Aşur’un “en doğru” olduğunu söylediği bilgiye göre, Medyen Hz. İbrahim (as)’ın -ömrünün son zamanlarında evlendiğ- Katura(Kantura) adındaki üçüncü hanımından olan oğludur. Medyen halkı adını ataları olan bu Medyen’den almışlardır. Hz. Şuayb de Medyen’e bağlı Eyke kasabasındandır. Buna göre, Medyen halkı Hz. İbrahim’in soyundandır. Daha sonra, civarlarındaki Araplara karışarak Araplaşmışlardır. Hz. İsamil (as) gibi müstareb/araplaşmış Araplardandır. (İbn Aşur, Araf, 7/85. ayetin tefsiri).

Kur'ân-ı Kerim Medyen'in işlek bir yol üzerinde olduğunu bildirmektedir. (Hicr, 15/79) Medyen, Arap yarımadasının güneyinden ve özellikle Yemen'den gelip kuzeye, Filistin ve Suriye'ye giden ticaret kervanlarının, ayrıca Ken'ânlılar'ın, Amoriler'in ve Kuzey Araplan'nın Filistin ve Sînâ yarımadasına ve Aşağı Nil vadisine göç yolu üstündeydi. Öte yandan burası Kızıldeniz'deki deniz yolu güzergâhında önemli bir merkez durumundaydı.

Asr-ı saâdet'te Medyen şehri, Hz. Peygamber (asm) oraya Zeyd b. Harise (ra) kumandasında bir kuvvet göndermesi ve şair Kuseyyir'in oradaki keşişlerden bahsetmesi, ayrıca Muhammed b. Hanefıyye'nin Eyle'ye gidişini nakledişi münasebetiyle zikredilmektedir. (bk. DİA. Medyen md.)

Kur’an’da adı belirtilen kavimlerin adları çok azdır. Bunlardan Hz. Hud, Âd kavmine, Hz. Salih Semud kevmine, Hz. Yunus Nineva halkına gönderilmiştir. Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Suleyman, Hz. İsa, İsrailoğullarına gönderilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

MEDYEN.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun