Hz. Musa'nın kayınpederi, Hz. Şuayb mıdır? Hud, Suresi 89. ayette geçen Lut Kavmi size pek uzak değildir, ne demektir?

Tarih: 03.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Başta şunu belirtmeliyiz ki, bu soruyu tamamen algılayamadık. Bununla beraber, değişik ihtimalleri göz önünde bulundurarak kısa cevaplar vermeye çalışacağız

- Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Hz. Musa (as)’ın kayın babası Hz. Şuayb (as)’dir.(bk. Razî, 24/218).

- “Lut Kavmi size pek uzak değildir.”(Hud, 11/89) mealindeki ayette söz konusu edilen yakın-uzaklık kavramı, iki şekilde değerlendirilmiştir.

Birincisi: Mekân olarak algılanmıştır. Lut kavminin bulunduğu beldeler, Şuayb kavminin bulunduğu Medyen’e yakın bölgelerdeydi.
 
İkincisi: Zaman olarak algılanmıştır. Çünkü, Hz. Şuayb (as) zamanında, halkın bildiği en yakın kavmin helaki Hz. Lut (as)’ın kavminin helaki idi. Buna göre, Hz. Şuyab’in kavminin gerek mekan ve gerek zaman itibariyle en yakından bildikleri helak olayı, Hz. Lut kavmiyle ilgili olan idi. (bk. Razı; 18/39).

İbn Aşur, bu ikisine bir de nesebî yakınlığı katar. Ona göre, Medyen kabilesinin atası olan Medyen b. İbrahim, Hz. Lut’un kızıyla evlenmişti. Medyen kabilesi, bu açıdan Hz. Lut’un torunları sayılırdı. Demek ki, ayette zaman, mekan ve nesep/soy bakımından bir yakınlığa vurgu yapılmıştır.(bk. İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

Bazı alimlere göre, buradaki yakınlıktan maksat, maddi değil, manevidir. Buna göre ayette,  Şuayb kavminin işlemekte olduğu kötülüklerin,  Lut kavmini helake götüren kötülüklerden pek farklı olmadığına dikkat çekilmiştir.(bk. Alusî, ilgili ayetin tefsiri).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun