Hz. İbrahim’in Urfa’da yaşadığına dair bir hadis var mı?

Tarih: 08.10.2016 - 06:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İbrahim’in ateşe atılmasıyla ilgili olaylar, Urfa’da mı olmuştur. Bu bilgiler kesin midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İbrahim aleyhisselamın Urfa’da yaşadığına dair sahih bir hadis rivayeti bulamadık.

Ancak gerek Hz. İbrahim’in Urfa'da yaşamasını gerekse ateşe atılma olayının Urfa'da olmasını kesin olarak ispat etme imkanımızın bulunmaması, bu olayların Urfa’da olduğunu inkar etmemize de neden olamaz. Zira, bu olayların Urfa'dan başka bir yerde olduğunu bildiren kesin deliller de yoktur.

Toplum, bu olayların Urfa’da olduğunu ve Balıklı Göl olarak bilinen meşhur olayın bir eser olarak Hz. İbrahim’den kaldığını söylüyorsa, buna saygı duymak, bize bir şey kaybettirmez.

Diğer taraftan, peygamberlerin doğdukları şehirler, bu şehirlerin isimleri ve doğum tarihleri gibi konular, tarihi açıdan son derece önemli olabilir.

Ancak  İslam dini açısından peygamberlerin doğdukları yerler ve doğum tarihleri değil, getirdikleri inanç ve mesajlar önemlidir.

İbn Sa'd'ın naklettiğine göre, Hz. İbrahim'in babası aslen Harranlı olup buradan Hürmüzcird'e göç etmiş, Hz. İbrahim (as) burada doğmuştur. (Tabakât, 1/46)

Bugünkü Urfa şehrine tarih içinde Edessa, Orhai, Urhay ve Ruha adlarının verildiği bilinmektedir. Tevrat'ta Hz. İbrahim (as)'e gösterilen hedefle takip ettiği güzergâh dikkate alındığında, doğduğu şehrin Kaldelilerin Ur şehri değil bugünkü Urfa olması, orada doğup ateşe atılmış, ardından Harran'a ve buradan da Filistin'e gitmiş bulunması daha makul görünmektedir. (bk. DİA, Hz. İbrahim md.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Şanlıurfa'daki Balıklı Göl, Hz. İbrahim (as)'in ateşe atıldığı yer midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun