Neden tevhid inancı olarak Hz. İbrahim temsil edilmekte?

Tarih: 11.03.2018 - 01:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Âdem'den bu zamana kadar gelen dinin adı tevhid dini yani İslam'dır. Peki, neden tevhid inancı Hz. İbrahim ile başlamış gibi görülüp öyle tekrarlanıyor merak ediyorum. Oysaki bütün peygamberler aynı mesajı tevhid inancını iletmiştir...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Şüphesiz tevhid inancı bütün peygamberlerin ortak inancıdır. Yeryüzünde ilk tevhid inancını kabul eden ve onu hayatında, düşüncesinde yer verip tatbik eden Hz. Âdem’dir.

- Bununla beraber, Hz. İbrahim’in tevhid akidesinin bayraktarı gibi gösterilmesinin bazı gerekçeleri vardır. Bunları şöyle arz edebiliriz:

a) Hz. İbrahim’e Allah tarafından göklerin ve yerin melekutu gösterilmekle Allah’ın vahdaniyetine kevni / ontolojik delillerin şehadeti altında daha parlak bir tevhid penceresi açılmıştır.

“Kesin bir imana erişmesi için, İbrahim'e biz böylece göklerin ve yerin melekûtunu gösterdik.” (Enam, 6/75)

mealindeki ayette bu hakikate işaret edilmiştir.

b) Hz. İbrahim, ateşe atılmak ve çocuğunu boğazlamak gibi çok çetin imtihanlardan geçen belki de yegâne peygamberdir. Onun bu imtihanları başarıyla geçmesi, Allah’a olan bağlılığı, sevgi ve saygısının harikulade boyutuna işaret etmektedir. Bu da ona tevhid konusunda farklı bir imtiyaz kazandırmıştır.

c) Hz. İbrahim, kendisinden sonra gelen birçok peygamberin babası olması haysiyetiyle, peygamberliğin en üstün talimi olan tevhid düşüncesi için bir sembol haline gelmiştir.

d) Hz. İbrahim’in tevhid üzerine kurulu dini, daha sonraki semavi dinlerin bir simgesi olmuştur.

Dünyada semavi ve gayrisemavi dinler söz konusudur. Semavi dinlerin en bariz özelliği tevhid inancı olduğundan ve bu dinlerin yaşayan kısmının ilk kaynağı Hz. İbrahim’in dini kabul edildiğinden, onun dini diğer semavi dinlerin en üst şemsiyesi durumundadır.

Bunun içindir ki, şu anda yaşayan üç  semavi dinlere “İbrahimî dinler” denilmiştir. Bu dinin peygamberi olan Hz. İbrahim de semavi dinlerin bayrağı olan tevhid inancının ilk bayraktarı konumuna gelmiştir.

e) Eski peygamberlerden hiçbirinin dini Hz. İbrahim’in dini kadar canlı kriterleri ve ritüelleriyle devam eden ve kendisinden sonraki -Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi semavi- dinlere etki yapan başka bir din yoktur.

Özellikle tevhidin ilk simgesi olan Kâbe'nin varlığı, namaz, hac gibi ibadetlerdeki İbrahimi ritüellerin canlılığı bütün haşmetiyle İslam’da devam etmektedir. İşte bu canlılık tevhid inancının canlılığını da beraberinde getirmiştir.

Bu sebeple, mecaz ve simgesel olarak Hz. İbrahim için “Tevhid inancının mi’yarı, bu inancın insanlık camiasındaki tezahürünün mimarı, bayraktarı” gibi unvanların kullanılması, Allah tarafından kendisine verilen “Allah’ın dostu (halilurrahman)” unvanına son derece uygun, bağdaşır ve yakışır bir saygı ifadesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bütün dinlerin (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam) aslı Hz. İbrahim'in ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun