Maide Suresi'nin 48. ayetinde geçen, "... O halde durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın..." mealindeki ifadenin muhatabı kimlerdir?

Tarih: 25.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu birkaç madde halinde açıklamak mümkündür:.

a.  “O halde durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın.” mealindeki ifadenin muhatabı, bütün insanlardır.(Taberî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

b.  Bu ifadenin muhatabı hem ehl-i kitap hem de Müslümanlardır. Ayetteki “hayırlı işler” den maksat, Allah’a itaat etmek, (eski kitapların furuata dair hükümlerinin önemli bir kısmını nesheden, iman esasları ve her zaman geçerli olan  evrensel hükümlerini ise daha açıklayıcı bir üslupla yürürlüğe koyan) ve kıyamete kadar hükümleri meriyete / yürürlükte kalacak en son kitap olan Kur’an’a iman etmek ve onunla amel etmektir.(krş. İbn Kesir, Ebu’s-Suud,  ilgili ayetin tefsiri).

c.  Dahhak gibi bazı alimlere göre, bu hitap yalnız İslam ümmetinedir.(bk. a.g.y).

d.  Bu konuda şöyle bir yorum yapmak da mümkündür: Madem Allah’ın hikmeti farklı zamanlarda farklı şeriatlerin olmasını istemiş ve “sizin her birinize verdiği şeyde/şeriatta sizi imtihan etmek ister” o halde, - ey ehli kitap! içinde bulunduğunuz zamanın insanları olarak, diğer Müslümanlar gibi siz de mevcut zamanın şeriat kaynağı olan Kur’an’a iman edin, onun dünya ve ahiret mutluluğunu netice veren sağlam inanç esasları, emir ve yasakları çerçevesinde, “hayırlı işlerde yarışın” ve bu fırsatı kaçırmayın.(krş. Alusî, ilgili ayetin tefsiri).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun