Rabbimizin bir çok sıfatı vardır, bu sıfatlar arasında bir zıtlık var mıdır? Allah, Adl ismi gereği adaletlidir. Allah iradesi ile mi adaletlidir? Yoksa Adl sıfatının gereğince mi adaletlidir?

Tarih: 10.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın sıfatları birbirine zıt değildir. Ehl-i sünnete göre, Allah’ın bütün sıfatları Allah’ın Zat-ı Akdesine zait olmakla beraber, O’ndan ayrı-gayrı da değildir. Onun için Allah’ın sıfatlarının birisine göre konuyu mütalaa etmek yanlıştır.

Doğrusu şudur ki, Allah’ın sıfatları iç içe olan mütedahil daireler gibidir. Herhangi bir işte yalnız bir sıfatı düşünemeyiz. Ancak işin durumuna göre isim ve sıfatlardan biri merkezde olur, diğerleri onun yardımcısı konumundadır. Mesela, yaratmak söz konusu olduğunda Halık, Fatır gibi isimler merkezdedir. Fakat bunun yanında ilim, irade, hikmet, kudret gibi pek çok isim ve sıfatlar da orada söz  konusudur. Çünkü yaratmada sadece Halık ismi değil, bu sıfatlar ve ilgili isimlerin de bulunmaları zorunludur.

Keza, rızık söz konusu olduğunda, işin merkezinde Rezzak ismi olmakla beraber, ilim, rahmet, kudret, irade ve diğer ilgili isim ve sıfatlar da orada söz konusudur.

İşte bunun gibi, adalet söz konusu olduğunda işin merkezinde "Adil / Adl" ismi söz konusu olmakla beraber, bu adaletin yerine gelmesi için, ilim, irade, kudret ve diğer ilgili isim ve sıfatların varlığına ihtiyaç vardır.

Bu perspektiften meseleye baktığımızda, rahatlıkla diye biliriz ki; Allah’ın Zat-ı Akdesi gibi, iradesi de âdildir, ilmi de âdildir, kudreti de âdildir ve hakeza... bütün isim ve sıfatları âdildir.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Allah’ın sıfatlarının her şeyi kapsadığını nasıl anlayabiliriz?  

Allah, bir fiil icra ederken, o iş vukuunda bütün esma-i ilahiye farklı farklı boyutta mı tecelli eder, yoksa sadece mahdut belirli esma-i ilahiye mi tecelli eder?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun