Ahirette bazı sıfatlar tecelli etmeyecek mi?

Tarih: 29.04.2020 - 13:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Ahirette Allah’ın Tevvab veya Muhyi, Mümit gibi sıfatları artık tecelli etmeyecek mi?
- Muhatapsız mı kalacaklar?
- Eğer öyle olacaksa o halde kendini sınırlamış mı olur?
- Bundan ne anlaşılır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah canlı-cansız varlıkları yaratmadan önce sahip olduğu sıfatlara, ahirette de sahip olmaya devam edecektir. Daha önce ihya etmeden yine Muhyi idi, yaratmadan yine Halık idi, öldürmeden yine Mümit idi. 

Demek ki, Allah’ın bizzat ezelden beri kendinde var olan sıfatların mevcudiyeti ayrı bir şeydir, onların dış dünyadaki tecellileri ayı bir şeydir. 

Örneğin; bir mimar inşaat yapmadan önce de mimardır, inşaatı yaparken de mimardır, inşaatı bıraktığı zaman da yine mimardır. Bir vasfın ilgili iş yapılırken de yapılmazken de o vasfın kabiliyet ve mahareti o vasfın sahibinde bulunmakta ve bulunmaya devam etmektedir.

Allah’ın bütün sıfatları hem ezelidir, hem ebedidir. Onlar için -haşa- bir zeval söz konusu değildir. Bilakis, ilahi sıfatlar iç içedir. Mesela, ilmin olduğu yerde, kudret de vardır. İsim ve sıfatların bir kısmı diğer bir kısmın zımnında devam eder. Örneğin, ihya etmek öldürmek gibi birçok sıfat kudret sıfatının içinde söz konusudur. Diğer sıfatların hepsi şuunat mertebesinde devam etmekle beraber, teceli bazında kudret sıfatının zımnında varlıkları devam etmektedir. Yani, kudretin tecellisi fiili sıfatların tecellisi için de bir mehazdır.

Bütün bu açıklamalarla beraber, “İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.” demek zorundayız.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın bütün isimleri ahirette de tecelli edecek mi; Allah'ın Şafi ...
Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismi cennette nasıl tecelli edecektir? 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun