İnsanların Allah'a verdikleri isimlere bakış açımız nasıl olmalıdır?

Tarih: 19.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bir şeyin günah olması, mutlaka onun şirk olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple, her şeye şirk damgasını vurmak isabetli bir tespit değildir.

- Allah’ın isimlerinin tevkifî olup olmadığı; Allah ve Resulü (asv)'den başkası tarafından verilip verilmeyeceği hususunda, alimler arasında farklı görüşler vardır. Bazı alimlere göre şeriatta/Kitap ve sünnette yer almayan isim ve sıfatları Allah hakkında kullanmak caiz değildir. Bazılarına göre ise, Kitap ve Sünnette olmamakla beraber, Allah’ın şanına yakışan sözcükleri bir sıfat olarak  kullanmakta bir sakınca yoktur.(bk. İbn Atiye; İbn Aşur; Alusî, Tâhâ suresinin 180. ayetinin tefsiri.)

- Kur’an dışındaki isimlerin tamamen vahiy olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, Tirmizî’nin rivayet ettiği isimler 99 tanedir. Oysa, bazı alimlere göre, bu sayı binden fazladır. Bazılarına göre ise Allah’ın dört binden fazla isim ve sıfatları vardır. Bir kısım tasavvuf ehline göre, Allah’ın sayısız isim ve sıfatları vardır. (bk. Alusî, a.g.y).

- Kitap ve sünnette olmamakla beraber, ümmetin icmaıyla  kabul edilen isim ve sıfatların kullanılmasında bir sakıncanın olmadığı hususu, alimlerin ortak görüşüdür.

- Allah hakkında kullanılan isim ve sıfatlarının ezeli olması, bu sözcüklerin ezeli olması anlamında değil, bu unvanların delalet ettiği Allah’ın zat, şuunat, sıfat ve isimlerin ezelî olduğu anlamına gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun