Kuran’da Reşat Halife geçiyor mu?

Tarih: 10.04.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

a) ​Kuran’da 19 defa RASHADA KHALAFA gibi bir söz geçiyor. 19’cular da bu söz Rashad Khalifa’nın resul oluşunun mesajı diyorlar. Acaba Kuran, içinde sapık düşünceli olanlara tuzak mı kurdu?
b) Kuranda Cin Suresinin 27. ayeti hakkında bir şey sormak istiyorum. Bu aralar çok gündemde karşıma çıkıp kafamı allak bullak etmiş durumda. 72:27 ayetinin orijinalinin “halfihî rasadâ” olarak bitmesi de ayrı bir delildir/ayettir/işarettir! Deniliyor buradaki halfihî rasadâ/rasaden kelimeleri/ cümlesi. Rashad Khalifa'nın elçi olduğunun mesajıdır, ismi'nin ve soyismi'nin de Kuran’da kodlandığı'ndan bahsediyorlar.
- Bu mesaj ve kodlanma olayı gerçek midir?
- Kuran’da halfihî rasadâ olması bize neyi kastediyor aslında?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Bütün Kur'an’da “halife” kelimesi yalnız 2 yerde zikredilmiştir.

- Halefe kelimesi de yalnız 2 defa tekrar edilmiştir.

- Mastar olarak “half” kelimesinin tekrar sayısı: 22’dir. Bunların toplamı: 26’dır.

- Reşeda, kelimesinin Kur'an’daki tekrar sayısı: 5’tir. Rüşd kelimesinin tekrar sayısı: 6’dır. Reşad kelimesinin tekrar sayısı: 2’dir. Toplam:13’tür. Bunu 19’a çıkaranlar bu kökten gelen “yerşudun:1, Raşidun: 2, Reşid: 3, mürşid: 1” kelimelerini de saymayı uygun görmüşler. Yani RŞD kök harflerinden gelen her türlü kelimeleri saymışlardır. Eğer böyle bir metot izlenmişse, bunu “HLF” kök harflerinden türemiş kelimeler için de sayılmalıdır. O zaman bunların toplamı: 104 olur.

 - Kur'an’da bir çok kelime birçok kişinin ismine tevafuk edebilir. Örneğin, Kur'an’da yer alan peygamberlerin isimleriyle isimlenen yüzlerce insan vardır. Eğer bütün bu insanlar, bu isimlerine dayanarak RESUL olduklarını iddia ederlerse, sokaklarda elçilerden geçilmez olur.

Fakat bu saçmalığın arka planında hep hoşa giden şeyler değil, hoşa gitmeyen şeyler de vardır. Örneğin tam da 19. sure olan Meryem suresinin 59. ayetinde HLF kök harflerini barındıran iki adet kelime vardır. Mealini okuyalım:

“Sonra onların arkasından (halefe) öyle bir nesil (halfun) geldi ki, namazı zayi ettiler. Ve nefsin arzularına uydular. Onlar bu yaptıklarının cezası olarak yakında büyük bir azapla karşılaşacaklar / cehennemin  gayyasına düşecekler.” (Meryem, 19/59)

b) Cin suresindeki ayette geçen kelimelerden biri “min halfihi”dir, anlamı, onun arkasından, peşinden, ardından manasına gelir.

Diğer ise, “Rsada” kelimesidir. Bu kelimenin orta harfi  “SAD”dır, söz konusu adamın isminin orta harfi ise “ŞIN”dır. Rasad kelimesinin anlamı: tarassut etmek, araştırmak, incelemek, izlemek, gözetlemektir. “RASATHANE” bu kökten gelmiştir. Diğer kelimenin ise, “irşad, murşid, raşid (halifeler) gibi kelimelerle sırdaştır.

- İslam aleminde tarih boyunca 90’dan fazla halife gelmiştir. Acaba bu adamı Hz. Ömer’e mi, yoksa Yezid’e mi benzetirler?

- Şunu da belirtelim ki, biz Reşat Halife'yi tekfir edenlerden olmayacağız. Fakat onun özel gönderilmiş bir şahıs olarak tanımayacağız. 19 rakamının çok önemli bir sayısal  i’caz parıltısı olduğuna inanıyoruz. Fakat bütün Kur'an’ın mucizeliğini bu formüle sıkıştırmaya razı olmuyoruz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun