Kur'an-ı Kerim’de Nakur yılı / Foton kuşağına ilişkin ayet var mıdır?

Tarih: 25.10.2011 - 06:20 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Nakur" kelimesi, Müddessir suresinin 8. ayetinde geçmektedir:

 “Fe iza Nukıra fi’n-Nakuri = Sura/sur gibi boruya üfürüldüğü zaman...”

Lügat ve tefsir kaynaklarının bildirdiğine göre, NAKUR, sur gibi ağızla üflenerek çalınan boruya denir.

N-K-R kök harflerinden türeyen bu kelime, ses çıkaran aletlere dokunmak (çalgı aletlerinin tellerine dokunmak) manasına da gelir (bk. Derveze, et-Tefsiru’l-hadis, ilgili ayetin tefsiri).

Bütün Kur’an’da bir defa geçen bu kelimenin manası, ayetin siyak ve sibakına bakılarak, diğer ayetlerde yer alan “sura üfürme” olarak tespit edilmiştir(bk.Taberî, Razî, Beyzavî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

Örneğin, Kaf suresinin 20. ayetinde “nefh-i sur” kavramına yer verilirken, aynı surenin 41. ayetinde “nida”, 42. ayetinde ise, “sayha” kavramına yer verilmiştir.

Ragıb’ın belirttiğine göre, NKR kelimesi, delme amaçlı vuruş, çakma manasına da gelir. Kuşun gagasına da aynı kökten olan minkar adı verilir. Minkar aynı zamanda delici alet manasına da gelir(bk. Ragıb el-Isfahanî, NKR maddesi).

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, klasik kaynaklarımızda NAKUR kelimesi, Hz. İsrafil’in üfüreceği sur/boru manasında anlaşılmıştır.

Bazı internet sitelerinde yer alan “İşte bu NAKUR Samanyolu galaksisinin, yani dünyamızın içinde bulunduğu galaksinin merkezindeki karadeliktir. Karadeliklerin yapısı yeryüzünde oluşan dev hortumlara ya da su üzerindeki dibe doğru emilen anaforlara benzer.” şeklindeki değerlendirmeleri onaylayacak bilgiler bulamadık...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun