Ruh ikizi / eşi gibi kavramların mahiyeti nedir?

Tarih: 27.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Nefisler eşleriyle birleştirildiği zaman...” mealindeki ayette geçen nefis kelimesi, genel olarak ruh anlamında kabul edilmiştir. Ruhların eşleri ise, onların hususi cesetleridir. Dünyada birlikte olan ruh ile ceset, ölümle ayrıldılar.  Berzah aleminde tek başına yaşayan ruh, kıyamette yeniden eşi olan cesetle birleşecektir. Nitekim;

“Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o da senden razı olarak dön Rabbine” (Fecr, 89/27-28)

mealindeki ayette de nefis, ruh anlamında kullanılmıştır.

İkinci derecedeki bir mana olarak da nefse sınıf, kısım, çeşit  anlamı verilmiştir. Buna göre ayetin manası: “şahıslar sınıflara; mümin, kâfir, salih, fasık olarak ayrıldıkları zaman...” şeklinde olur. Bu açıklama;

“O gün sizler de üç sınıfa ayrılırsınız. Kitabı sağından verilenler... Kitabı  solundan verilenler... İman ve fazilette öncü olanlar...” (Vakıa, 56/7-10)

mealindeki  ayetin manasına uygundur.(bk. Ebu Suud, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

Ayette geçen “Nefisler eşleriyle birleştirildiği zaman” ifadesiyle ilgili yapılmış açıklamaları şöyle özetleyebiliriz:

a. Ruhlar / cesetlerle birleşip yeniden dirilecek ve mahşer meydanına gidecekler.

b. Her ruh sahibi, kendi akranlarıyla bir araya gelecektir. Peygamberler peygamberlerle, veliler velilerle, şehitler şehitlerle mahşerde -cennette- birlikte olacaklar. Kâfirler de kâfirlerle, münafıklar münafıklarla, Yahudiler Yahudilerle, Hristiyanlar Hristiyanlarla mahşerde -cehennemde- birlikte olacaktır.

c. İnsanlar mahşer günü üç gruba ayrılır, her insan kendi konumuna uygun olan grupta yer alacaktır. (Bunlar ve diğer görüşler için bk. Taberî, Razî, İbn Kesir, Alusî, ilgili ayetin tefsiri).

Kur’an ve hadislerde “ikiz ruhu” çağrıştıran bir ifadenin olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple, İslam âlimleri arasında böyle bir çıkarsama asla söz konusu olmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun