Kur'an-ı Kerim'de para konusunda bir yorum var mıdır?

Tarih: 26.01.2015 - 13:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran-ı Kerim kitabımız para konusunda bir yorumu var mıdır veya bir bildirimi ki hani insanlar, bu düzende yöneteceğini birbirini, kısaca kutsal kitabımız insan ilişkileri para üzerinde veya maddiyat üzerinde gelişeceğini bize bildirmiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce, bu soruyu tam anlamadığımızı belirtelim. Bununla beraber para ile ilgili birkaç noktaya değineceğiz:

a) İslam’a göre, paranın da içinde bulunduğu ekonomik koşullar, zengin-fakir denklemine göre ayarlanmıştır.

“Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için, kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise, onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.” (Zuhruf, 43/32)

mealindeki ayette ekonominin bu boyutuna işaret edilmiştir. Çünkü, zengin olmazsa iş veren; fakir olmazsa işçi olmaz…

b) İnsanların -paranın dahil olduğu- dünya menfaatine düşkünlüğü, yaratılışında vardır. Bu duygu vasıtasıyla insanlar mal-mülk sahibi olabilir. Hayır-hasenat yapabilir. Başkalarına yardımcı olabilir.

Fakat her işte aşırılık kötü olduğu gibi, mala düşkünlükte de aşırılık insanı maneviyattan alıkoyduğu için yerilmiştir.

“Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır.”(Nisa, 4/128)

mealindeki ayette insanın mala-mülke, menfaate düşkün yaratıldığına vurgu yapılmıştır. Bu düşkünlük, yukarıda sırladığımız güzellilerin yapılmasına olumlu katkı sağlar.

Aşırı düşkünlük ise kesin bir dille yerilmiştir.

“Her kim nefsinin hırsından, mala olan düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felaha, kurtuluşa, mutluluğa erenler onlar olacaktır.” (Haşir, 59/9)

mealindeki ayette mala-mülke aşırı düşkünlüğün çok kötü bir huy olduğuna, kurtuluşun ancak ondan kurtulmakla mümkün olacağına işaret edilmiştir.

c) “Benim ayetlerimiz az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın.” (Bakara, 2/41) mealindeki ayette, mala-mülke aşırı düşkünlük, insanın dinini dünyaya satmasına sebebiyet vereceğine işaret edilmiştir.

d) Şu hadis-i şerifte aşırı düşkünlük duygusunun çirkinliğine işaret edilmiştir:

"Zulümden sakının çünkü zulüm, kıyamet günü karanlıktan ibarettir. Şuhh’dan da sakının çünkü şuhh, hırs ve kıskançlık sizden evvelkileri helak etmiştir. Onlar birbirlerinin kanlarını döktüler ve haramları helal saydılar." (Suyuti, ed-Dürrü'l-Mensur, VIII, 108)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun