Sırat köprüsünü geçenlerin cennete girmeden önceki hallerini ve yaşayacakları olayları, hadis ve ayetlerle izah edebilir misiniz?

Tarih: 11.05.2011 - 01:02 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, bu konu alimlerin çok net olarak ortaya koydukları, kesin olarak bilinen bir husus değildir. Kıyamet ve mahşerle ilgili değişik hadislerin farklı ifadelerinden hareketle farklı yorumlar söz konusudur. (Geniş bilgi almak için, bk. Gazzalî, İhya; Kurtubî, Tezkire; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, ilgili yerler)

Özellikle sırat köprüsünden sonraki cennet yolundaki durumları hakkında -konuyla ilgili kaynaklarda- kalbe inşirah veren bir bilgiye rastlayamadık.

Farklı görüşler arasında tercih ettiğimiz bazı bilgileri paylaşabiliriz. Önce ilgili bazı ayetlerin meallerini görelim:

“Senin Rabbine yemin olsun ki, biz onları da, şeytanları da diriltip huzurumuza toplayacağız, sonra da cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz. Sonra da her topluluktan, Rahmân’a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. Sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz pek iyi biliriz. Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Allah’ı sayıp günahlardan sakınan müttakileri kurtararak zalimleri diz üstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız.”(Meryem, 19/68-72).

Yukarıdaki ayetlerde yer alan bilgiler doğrultusunda, köprünün cehennem üzerine kurulduğu ve bütün herkesin oradan geçeceğine dair İbn Mesud’un görüşünü esas alabiliriz(bk. İbn Atiye, ilgili ayetlerin tefsiri).

Aynı görüş, İbn Abbas, Kabu’l-Ahbar, Süddî ve Hasan-ı Basrî’den de rivayet edilmiştir. Suddî, İbn Mesud’dan merfu olarak bir rivayete de yer vermiştir. Ebu Bekir el-Enbâri de bu görüşü  benimseyen bir çok alimin yorumlarına katıldığına işaret etmiştir (bk. Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri).

İbn Mesud’un belirttiğine göre, bu ayette bütün insanların cehennem üzerinde kurulmuş olan köprüden geçecekleri bildirilmiştir. Bunlardan takva sahipleri, itaat eden kimseler -amellerinin çokluğuna, güzelliğine, değerine paralel bir hızla- oradan geçip cennete gidecekler. İsyankâr olanlar ise, dizüstü çöktürüp cehenneme yuvarlanacaklar. Bunlardan kâfir olanlar ebedî orada kalacaklar. Zerre kadar imanı olanlar dahil, mümin olan günahkârlar ise, herkes kendi suçunun cezasını çektikten sonra/veya Allah’ın lütfuyla bir gün oradan kurtulup cennete gideceklerdir.

Cennete doğru yol alanlar, melekler tarafından karşılanırlar;

“Rab’lerine karşı gelmekten sakınan takva sahipleri ise bölük bölük cennete gönderilirler. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri 'Selâm olsun sizlere, ne mutlu size! Haydi, ebediyen kalmak üzere, giriniz oraya!' derler.”(Zümer, 39/73)

mealindeki ayette bu hususa dikkat çekilmiştir.

“Melekler onları: 'İşte size vâd olunan gün bugündür!' diye karşılarlar.”(Enbiya, 21/101)

mealindeki ayette de bu karşılamaya işaret edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun