Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak hadisi sahih mi?

Tarih: 14.06.2017 - 00:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu şeklinde hadisler var mıdır; varsa açıklar mısınız?
Kıyametten önce gerçekleşecek bazı hadisler:
a) Tahıyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur. [Taberani]
b) Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. [Hâkim]
c) Bir adamın diğerine sadece tanıdığı için selam vermesi kıyamet alametlerindendir. [Ahmed 1/405]
d) Kıyametten hemen önce sadece özel kişilere selam verilir. [Ahmed 1/419]
e) Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. [Hâkim]
- Kişi babası ve kardeşiyle tefrikaya düşecek şekilde fitneler olacaktır. Bu fitneler kıyamet gününe k​adar insanların kalplerinde devam edecek hatta zina eden kadın bu işinden kınandığı gibi, kişi namazından dolayı kınanır hale gelecek. [Naim ibni Hammad]

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yukarıdaki sorulara maddeler halinde cevap vermeye çalışalım:

a) Tahıyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur. [Taberani]

Tahiyetu’l-Mescid hadisiTaberani, el-Kebir, 9/296; İbn Huzeyme rivayet etmiştir. Senedinde biraz zaaf olmakla beraber, başka müşahitleriyle hasen/sahih kabul edilir. (bk. el-Elbani, Silsiletu’l-ahadisi’sahihe, 2/249)

b) Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. [Hâkim]
c) Bir adamın diğerine sadece tanıdığı için selam vermesi kıyamet alametlerindendir. [Ahmed 1/405]
d) Kıyametten hemen önce sadece özel kişilere selam verilir. [Ahmed 1/419]

Selam hadisi, Ahmed b. Hanbel (Müsned, 6/398) ve Taberani, (el-Kebir, 9/296) rivayet etmiştir. Bu hadis rivayetinin senedinde zayıf bir ravi olmakla beraber -başka yollardan gelen rivayetlerle birlikte- HASEN kabul edilmiştir. (bk. el-Elbani, Silsiletu’l-ahadisi’sahihe, 2/248-249)

Hafız Heysemi, İbn Hanbel’in rivayetinin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/329)

e) Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. [Hâkim]

Bu hadisi Taberani (bk. Taberani, el-Kebir, 5/288; Hâkim, 3/ 386) rivayet etmiştir.

Heysemi bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/325)

Hâkim de kendi senedinde bulunan bir ravinin zayıf olduğuna işaret ettiği gibi, Zehebi de bu ravinin tutulacak tarafının olmadığını bildirmiştir. (bk. Hakim/Telhis a.g.y) 

f) Kişi babası ve kardeşiyle tefrikaya düşecek şekilde fitneler olacaktır. Bu fitneler kıyamet gününe kadar insanların kalplerinde devam edecek hatta zina eden kadın bu işinden kınandığı gibi, kişi namazından dolayı kınanır hale gelecek. [Naim ibni Hammad]

Bu hadisi Naim b. Hammad rivayet etmiştir. (el-Fiten, 1/33)

Bu hadis rivayetinin tashihine rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun