Cehaletten daha çetin yoksulluk ve akıldan daha faydalı bir mal yoktur, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 25.09.2015 - 01:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz Hz. Ali’ye şöyle dedi:
“Ey Ali Cehaletten daha çetin yoksulluk ve akıldan daha faydalı bir mal yoktur.”
- Bu hadisin kaynağı nedir?
- Sahih midir? Ne demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu bilgi bazı sitelerde yer almaktadır. Verilen kaynaklar ise (Usuli Kafi cilt 1/25) gibi bazı Şia kaynaklarıdır.

- Bu rivayet şekli Sünni kaynaklarda da geçmektedir. (bk. Taberani, el-Kebir, 3/68)

Ancak Heysemi’nin bildirdiğine göre bu rivayette yalancılıkla bilinen bir ravi vardır. Bu sebeple epey uzun olan bu rivayet zayıftır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/283)

Bununla beraber, bu rivayet zayıf da olsa manası doğru görünüyor.

Manası şöyle olabilir:

Akıllı insan, din ve dünyası için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu bilir ve hayatını ona göre düzenler.

Cahil insan ise, din ve dünyası için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu bilmediği için, kaş yaparken göz çıkarır.

Buradaki cehalet, resmi tahsille elde edilen bilginin zıddı değil, genel olarak maddi-manevi hayat şartlarında rehberlik edecek bir bilgini yokluğu anlamındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun