Halid bin Sinan nasıl İhlas suresini okumuş?

Tarih: 05.05.2016 - 08:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İncil ve Tevrat’taki ayetler Kuran’dan tamamen farklı mıdır, eğer farklıysa Halid bin Sinan nasıl İhlas suresini okumuş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce Kur’an dili ile İncil ve Tevrat’ın dili farklıdır. Bu yönüyle elbette Kur’an ayetinin aynısı o kitaplarda bulunmaz.

Halid b. Sinan’ın “İhlas suresini” okuduğuna dair bazı rivayetler var. Bu rivayetlere göre,

“Halid b. Sinan’ın kızı Hz. Peygamberin yanına gitmiş, onun İhlas suresini okuduğunu duyunca, ‘Babam da bunu okuyordu.’ demiş.” (bk. İbnu’l-Esir, Usdu’l-ğabe, 1/576; İbn Hacer, el-İsabe, 2/309)

Ancak bu iki kaynakta da rivayet hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Bununla beraber sahih hadis kaynaklarında bu ifade yer almamıştır. Hâkim’in “sahih” dediği rivayette verilen bilgiye göre: “Halid b. Sinan’ın oğlu Peygamberimizin yanına gelmiş, Peygamberimiz ona: “Merhaba kardeşimin oğlu!” demiştir.” (Hâkim, 2/654).

Diğer bir rivayette; bir soru üzerine Peygamberimiz (asm): “O (Halid b. Sinan), kavmi tarafından zayi edilmiş bir nebidir.” diye buyurmuştur. (Hakim, a.g.y)

Görüldüğü gibi, burada onun “İhlas suresi” okuduğuna dair bir kayıt yoktur.

- Diğer bazı rivayette Peygamberimiz (asm)'in yanına gelenin Halid b. Sinan’ın “kızı” olduğu bildirilmiştir. (bk. Bezzar, el-Bahru’z-Zeehar, 11/293; Taberani, el-Kebir, 11/441)

- Evvela, bu açıklamalarla şunu belirtmek istedik ki, Halid b. Sinan’ın “İhlas suresini okuduğuna” dair sahih bir rivayet söz konusu değildir.

- İkincisi, daha çok kabul gören rivayetlere göre, Halid b. Sinan Hz. Peygamber (asm)'den önce fetret döneminde yaşamıştır. Kendisi, kitabı olmayan bir nebi veya ilhama mazhar bir mürşit olarak yalnız mensubu bulunduğu bir Arap kabilesini irşat etmiştir. Yani, kendisi Tevrat ve İncil’i okumamıştır. Şayet İhlas suresini okumuşsa bile, bunları Tevrat ve İncil’den öğrenmemiştir. Allah, bir şekilde kendisine bildirmiştir.

- Üçüncüsü, “Şüphesiz O (Kur’an) eskilerin kitaplarında da vardır.” (Şuara, 26/196) mealindeki ayette belirtildiği üzere, Kur’an eski kitaplarda da vardı. Fakat birebir ayetleriyle değil, ortaya koyduğu hakikatleriyle vardı veya onun geleceğine dair bilgiler şeklinde vardı. (bk. Zemahşeri, Beydavi, Nesefi, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz'in zamanına yakın bir zamanda Araplar içerisinden ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun