Sadece Kur'an'da geçen hadiseler ve olaylar var mıdır?

Tarih: 03.02.2017 - 01:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Diğer kitaplarda hiç geçmeyip de Kuran da geçen hadiseler ve olaylar var mıdır?
- Kuran, tarihi, edebi metinlerden, diğer kutsal kitaplardan alıntıdır, diyen ateist kafalar var. Kuran’da geçip İncil Tevrat Zebur ve Avesta’da geçmeyen konular hangileridir?
2. Peygamberimiz sadece vahiyden önce mi ümmiydi? Yoksa vahiyden sonra Allah peygamberimize okuma yazma öğretti mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Hud Suresi 49. Ayette, daha öncesinde zikredilen peygamber kıssalarına atıfta bulunularak şöyle buyruluyor: 

“İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır.”

Bu ayet Kur'an’da geçen bazı peygamber kıssalarının o dönem insanları tarafından bilinmediğini gösteriyor.

Keza, bilimsel gerçeklere işaret eden pek çok ayet de (rüzgârların bitkileri ve bulutları aşılaması, iki farklı denizin sularının birbirine karışmaması gibi) geçmiş devirlerde bilinmiyordu.

Bazı kıssalar ise Tevrat ve İncil’de geçmektedir, ama aynen değil. Kur'an’da o kıssalara dair bazı unsurlar Tevrat ve İncil’deki gibi nakledilmiş, bazı kısımları ise düzeltilmiştir.

Aslında kaynak bir olduğuna göre, bütün ilahi kitaplarda benzer şeylerden bahsedilmesi, aynı hakikatlere değinilmesi ve aynı kıssalardan bahsedilmesi kadar tabii bir şey olamaz. Fakat ne gariptir ki kaynağın birliğini gösteren bu durum, bazı insanların hidayet yolundan uzaklaşmalarına bir gerekçe olarak sunulmaktadır.

Mesela, böylelerinden biri olan Turan Dursun “Din Bu” adlı kitabında inkâra sapmasının sebebini şöyle anlatıyor:

“Bende inanç devrimi neden oldu? Ya da neden inançsızlık oluştu? Doğubilime yönelmiştim, çok büyük kütüphanelere gittim. O zaman ben İslâm’ın kökenini gördüm, okudum. Söylencelerde de okudum. Bir gün Sümer Efsanesiyle karşılaştım. Sümerlerde bir Tufan Efsanesi. Baktım Tevrat’ta da var, Kur'an’da da var. Bir efsane, bir Sümer efsanesi nasıl olur da Tevrat’ta, Kur'an’da olabilir? M.Ö. 3.000 yılında kaleme alındığı sanılıyor. İslâm’dan hatta Tevrat’tan çok önce. Peki bunlarda olan kutsal kitaplarda ne arıyor? Sonra Hammurabi yasalarının çoğu Tevrat’ta aynen yer almış, ondan sonra Kur'an’da yansımış. Peki bu ne? Bunlar Allah sözüyse? Yani sarsılmalar benim öyle başladı.”

Aslında T. Dursunu şüpheye düşüren bu durum, Kur'an’ın Allah kelâmı olduğunun ve bütün ilahi dinlerin menşeinin bir olduğunun, hepsinin Allah tarafından gönderildiğinin en büyük delillerindendir.

Demek ki, kaynak bir olduğuna yani aynı vahye dayandığına göre, bütün ilahi kitaplarda benzer şeylerden bahsedilmesi, aynı hakikatlere değinilmesi ve aynı kıssalardan bahsedilmesi gayet normaldir ve zaten de öyle olmalıdır. Aksi bir durum söz konusu olamaz.

İnsanlar fiziki olarak tek kaynağa bağlı oldukları gibi, inanç bakımından da aynı kaynaktan içirilmişlerdir. İhtilaflar baş gösterdikçe de peygamberler vasıtasıyla düzeltme yoluna gidilmiştir.

Not: Bu konularda geniş bilgi için bk.:

- Sadık Kılıç, “Kur’ân’a Göre Fıtri Safvet Dönemi ve Tevhid’in Yozlaşması”,  s. 39 vd.;
- Mitoloji Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerîm, s. 209 vd.;
- Maurice Bucaille, Kitab-ı Mukaddes Kur’an ve Bilim;
- Veysel Güllüce, “Din Bu Adlı Kitabın Genel Bir Tenkidi” EKEV Akademi Dergisi.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 102. ayette geçen Harut ve Marut ...

Cevap 2:

Peygamberimiz, peygamberlik gelmeden önce ümmi idi...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun