Kuran, İncil, Tevrat ve Zebur, bir tek kitabın bölümleri mi?

Tarih: 19.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ehli sünnet bir alim olmadığını bildiğim birisi, Kuran, İncil, Tevrat ve Zebur, bir tek kitabın bölümleri olduğunu iddia ediyor. İddia şöyle:
“Allah katında tek bir kitap vardır. Bizim kutsal kitaplar dediğimiz Kuran, İncil, Tevrat ve Zebur bu kitabın bölümleridir. Hatta inanmayan İmanın şartlarından bahseden Bakara suresi 177. Ayete baksın bu ayette kitaplara diye değil kitaba iman edenler diye bir ifade geçer. Bu da ispat eder ki Allah katında kitap tektir bizim kutsal kitaplar dediğimiz Kuran, İncil, Tevrat ve Zebur bu kitabın bölümleridir.”
- Burada söylenen ayete gittim baktım ilgili ayette gerçekten kitaplar diye bir ifade değil de Kitab’a iman edenler diye bir ifade geçiyor.
- Burada iddia edilen şey doğru mu?
- Allah katında tek bir kitap var ve kutsal kitaplar dediğimiz Kuran, İncil, Tevrat ve Zebur bu tek kitabın bölümleri mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İddiada verilen bilgi kesinlikle yanlıştır.

Bakara suresinin 177. ayetinde yer alan “el-Kitab” kelimesi, yalnız Kur'an’a bakıyor. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Buradaki ifade hem Kur'an’a hem diğer semavi kitaplara baksa bile (Razi, Semerkandi, ilgili yer) yine de bunun manası, bütün semavi kitapların tek bir kitap olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, bu kitaplardan her birisinin ayrı ayrı bir peygambere gönderildiği Kur'an’da ifade edilmiştir.

Örneğin Kur'an hakkında şöyle buyururlur:

“Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir." (Şuara, 26/192-195)

Tevrat için bk. Bakara 2/87; Müminun 23/49 / Kitap olarak, Al-i İmran 3/93; Maide 5/43.

Tevrat ve İncil için bk. Al-i İmran 3/3-4; Araf 7/157; Fetih 48/29.

Tevrat, İncil ve Kur'an için bk. Tevbe 9/111.

“Ona (İbrahim’e) İshak ve Yakub’u bağışladık, soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik; o, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır.” (Ankebut, 29/27)

mealindeki ayette “Kitap” kelimesi tekil olarak zikredilmiş, fakat dört kitabı da (Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an) içine almıştır. (Zemahşeri, ilgili yer)

İncil için bk. Maide 5/46-47; Hadid 57/27.

Zebur için bk. Nisa 4/163.

Demek ki her peygamberin kitabı kendisine ayrı ayrı gönderilmiştir.

Bununla beraber, Kur'an’da defalarca “Kütüb” (Kitaplar) şeklinde semavi kitaplara dikkat çekilmiştir. Mesela: Sürekli okuduğumuz “Amene’r-resulü” diye başlayan ayette görmekteyiz:

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 'Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.' Şöyle de dediler: 'İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.'" (Bakara, 2/285)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun