Tâhâ suresi, 133. ayette geçen "önceki sahifelerde geçen belgeler, deliller" hangi anlamda kullanılmıştır?

Tarih: 30.10.2011 - 07:19 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tâhâ Suresi, 133. Ayet: 

"(İnkarcı sapıklar) «O (Muhammed), Rabbinden bize bir mu'cize getirse ya.» dediler. Önceki sahifelerde geçen belgeler, deliller onlara gel­medi mi? (Kur'ân o mu'cize ve belgeleri onlara açıklamadı mı?)

"Önceki sahifelerde geçen belgeler, deliller onlara gel­medi mi?" buyurularak, Kur'an'ın önceki peygamberlere indirilenlerle aynı temel ger­çekleri dile getirdiği hatırlatılmakta, aynı zamanda önceki kitaplarda Muhammed aleyhisselâmın geleceğini haber veren işaretlere ilişkin bir imada bulunulmaktadır. Eski kutsal kitaplarda Hz. Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen bu bilgiler İslâm kaynaklarında "beşâirü'n-nübüvve" veya kısaca "beşâir" diye anılır. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:III/562.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Tevrat Ve İncil Peygamberimizin Nübüvvetine Delildir

Eski kitaplarda Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m)'a dair işaretler var mıdır?

Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verilebilir?

Bakara suresi 76. ayette, Tevrat'daki bilgilerin gizlenmesinden bahsediliyor. Müminlerin bu bilgileri delil olarak kullanması meselesini Bakara suresi, 75-76-77. ayetler bağlamında açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun