Tevbe suresi 30. ayette geçen Yahudi ve Hristiyanların geçmişte sapmış kimselere benzeyerek Allah'a çocuk isnad etmelerini açıklar mısınız?

Tarih: 24.10.2011 - 08:25 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Bu inanışta olanlar kimlerdir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Yahudiler, 'Uzeyir Allah'ın oğlu' dediler, Hristiyanlar da 'Mesih Allah'ın oğlu', dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!" (Tevbe, 9/30)

"Daha önce sapmış olanların sözlerine benziyor" ifadesi hakkında şu açıklamalar yapılmıştır:

"Melekler Allah'ın kızlarıdır." diyen müşriklere benzemeleri...

O dönemdeki Hristiyan ve Yahudiler atalarının sözlerini tekrarlamaları; Hz. Peygamberin (a.s.m), döneminde Hristiyan ve Yahudiler, kendilerinden önceki atalarına uyarak bu çirkin sözleri tekrar ediyorlardı. "Biz, atalarımızı bir din üzere bulduk..." (Zuhruf, 43/22-23) âyetleri buna işaret etmektedir.

"Onlardan önce küfre bulaşan eski Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar ve Persler; Yahudiler ve Hristiyanlar, bu eski kavimlerin felsefelerinden, hurafelerinden ve hayallerinden onların yaptığı gibi aynı yanlış ve hatalı hareketlere dalacak kadar etkilenmişlerdir.

Her batıl inanışın özünde ilahlarına yardımcılar, çocuklar nisbet edildiği görülmektedir. Hükümdarlarını ilahlarının dünyadaki yansıması olarak telakki etmişlerdir.

Şirk ifade eden her türlü söz ve inanışa sahip olan kişi ve topluluklar, bu ayetin kapsamına girer.

(Kaynaklar için bk. Taberî, Tefsir VI/112; Kur’an Yolu Tefsiri, III/35; Elmalılı Tefsiri, İlgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun