Bir fitne olacak, Batı ordusundan başka kimse kurtulamayacak, hadisindeki Batı ordusu kimlerdir?

Tarih: 16.09.2015 - 04:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadîs-i şerîf: Bir fitne olacak. Bütün insanları kaplayacak. Batı ordusundan başka fitneden kimse selâmet bulamayacak. (Kitâbu’l-fiten Nuaym ibnu Hammâd)
-  Bu hadisi şerifi açıklar mısınız?
- Batı ordusundan kasıt nedir gibi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sorudaki hadis, verilen kaynakta geçmektedir. (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/54/h. no: 85)

- Taberani ve Bezzar’ın yaptığı rivayete göre, bu “Batı ordusu” Mısır ordusudur.

Rivayete göre, Amr b. el-Hamik şöyle demiştir: "Ben Resulullah’ın 'Öyle bir  fitne olacak ki ondan en fazla korunan/veya oradaki insanların en hayırlısı olan Batı ordusudur.' dediğini işittiğim için ben Mısır’a yerleştim.” (Taberani/el-Evsat, 8/315; Bezzar, Müsned, 6/287)

- Hâkim de bu hadisi -kendi senediyle- rivayet etmiş ve “sahih” olduğunu bildirmiş, Zehebi de bunu onaylamıştır. (bk. Müstedrek/Telhis, 4/495)

- Bazı Arap araştırmacılarının, bu hadisle bugünkü Mısır ordusunun kastedildiğini ifade etmelerinin ve güncel olaylardaki konumuna dikkat çekmelerinin isabetli olmadığı kanaatindeyiz.

- Kaynaklarda bu hadis rivayetinde yer alan fitnenin ne olduğu konusunda da bir açıklamaya rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun