Bir fitne olacak, Batı ordusundan başka kimse kurtulamayacak, hadisindeki Batı ordusu kimlerdir?

Tarih: 16.09.2015 - 04:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadîs-i şerîf: Bir fitne olacak. Bütün insanları kaplayacak. Batı ordusundan başka fitneden kimse selâmet bulamayacak. (Kitâbu’l-fiten Nuaym ibnu Hammâd)
-  Bu hadisi şerifi açıklar mısınız?
- Batı ordusundan kasıt nedir gibi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sorudaki hadis, verilen kaynakta geçmektedir. (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/54/h. no: 85)

- Taberani ve Bezzar’ın yaptığı rivayete göre, bu “Batı ordusu” Mısır ordusudur.

Rivayete göre, Amr b. el-Hamik şöyle demiştir: "Ben Resulullah’ın 'Öyle bir  fitne olacak ki ondan en fazla korunan/veya oradaki insanların en hayırlısı olan Batı ordusudur.' dediğini işittiğim için ben Mısır’a yerleştim.” (Taberani/el-Evsat, 8/315; Bezzar, Müsned, 6/287)

- Hâkim de bu hadisi -kendi senediyle- rivayet etmiş ve “sahih” olduğunu bildirmiş, Zehebi de bunu onaylamıştır. (bk. Müstedrek/Telhis, 4/495)

- Bazı Arap araştırmacılarının, bu hadisle bugünkü Mısır ordusunun kastedildiğini ifade etmelerinin ve güncel olaylardaki konumuna dikkat çekmelerinin isabetli olmadığı kanaatindeyiz.

- Kaynaklarda bu hadis rivayetinde yer alan fitnenin ne olduğu konusunda da bir açıklamaya rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun