Kalplerine örtü konulanlar kimlerdir?

Kalplerine örtü konulanlar kimlerdir?
Tarih: 31.10.2017 - 01:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kehf Suresi 57. ayetin hitap ettiği insanlar kimlerdir?
- O insanlardan olup olmadığımızı anlayabilir miyiz?
- Evde bulunan Kuran-ı Kerim'i tozlanmaya bırakmak da buna girer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Kendisine Rabbinin ayetleri -öğüt alması için- hatırlatıldığı halde, ondan yüz çeviren ve kendi eliyle işlediklerini (küfür ve isyanlarını) unutan kimseden daha zalim kim var? Biz onların kalplerine, Kur'an'ı anlamalarını önleyen bir örtü geçirir, kulaklarına da bir ağırlık veririz. Artık onları doğru yola çağırsan da asla yollarını bulamazlar.” (Kehf, 18/57)

- Bu ayetin muhatapları o günkü müşrikler ve kâfirlerdir. Allah, Kur’an ve Peygamberi vasıtasıyla ayetlerini onlara bildirdiği halde yine de yüz çevirdiler. Buradaki “ayetler” sözcüğü, bir yandan Kuran’ın Allah’ın kelamı  ve Hz. Muhammed (asm)’in hak peygamber olduğunu gösteren mucizeleri, bir yandan da küfür ve isyanın kötü akıbetini haber veren Kuranî ve nebevi öğütlere bakar.

- Kâfirler de bir yandan Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu gösteren mucizevi ifadelerini, diğer yandan da küfür ve isyanın kötü akıbetini haber veren ayetleri düşünmeyip yüz çevirdikleri için “en zalim” damgasını yediler.

Çünkü, gözlerinin önüne serilen Kur'an ayetlerinin gösterdiği hak ve hakikati anlamak için gereken çabayı göstermeyenler zalim oldukları gibi, küfür ve isyanın kötü akıbetini bildiren ayetler üzerinde gereği gibi durup düşünmedikleri, bilakis onları unuttukları için, bile bile kendilerini en şiddetli bir azaba çarptırdıklarından kendi nefislerine en büyük zulmü yapmışlardır. Oysa, kibir, gurur ve gafletlerinden ötürü bu ayetlerden yüz çevirmeyip üzerinde düşünmüş olsalardı, gerçekleri göreceklerdi. Zira, kendisine düşünme payı verilen bir akıl, açık-seçik ifade edilen hakikatleri anlayacak kabiliyettedir. (bk. Taberi, Razi, Beydavi, Kurtubi, Bikaî, İbn Kesir, Meraği, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

- Her konuda asıl muhataplar kâfirler de olsa, Müslümanların da alacakları dersler vardır.

Müslümanların bu ayetten de almaları gereken ders Kur’an’ı okumaları, üzerinde düşünmeleri, özellikle İslam alimlerinin tefsirlerine bakmalıdır. Kafirlerin Kur’an’dan kalben, aklen yüz çevirdikleri gibi, onlar da “yeden ve vechen” (ellerine almayarak, onunla yüz yüze gelmeyerek, okumayarak) iman cihetiyle olmasa da fiilen yüz çevirmelerinin kötülüğünü düşünmeleri gerekir.

Kuran’ın -Mushaf olarak- ele alınıp okunmaması, raflarda toz-duman içinde bırakılması, kötü bir durum olduğu gibi, Kur'an’ı okuduğu halde, onun emir ve yasaklarına riayet etmemek de -küfür olmasa da- bir yüz çevirmektir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun