Kadir Gecesi'ni ihya etmeyen, bütün senenin hayrından mahrum mu kalır?

Tarih: 15.07.2015 - 01:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enes bin Mâlik (r.a) şöyle demiştir: Ramazan ayı girdi de Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Seliem) şöyle buyurdu :
“Bu aya girmiş bulunuyorsunuz. Onda bin aydan hayırlı bir gece vardır. Bu gecenin (kazancın)dan mahrum olan bir kimse hayrın tümünden mahrum olmuş olur, ve bu gecenin hayrından yalnız saadetten payı olmayan kimse mahrum kalır.” (İbni Mace, Siyam, 2, Hadis No: 1644) Not: Senedindeki İmrân bin Dâvûd Ebü'l-Avvam el-Kattân hakkında ihtilâf vardır. İsnâdında kalan diğer râvileri sikadırlar.
- Bir sürü hayır kazanma yolu ve senenin diğer 364 günü var iken 'hayrın tümünden mahrum olur'' deniyor ve ayrıca ''yalnız saadetten payı olmayan kimse mahrum kalır'' denilmiş saadetten payı olmayan yani nasipsiz kimse de ancak kafirler hakkında kullanılan bir ifade.
- Kişi bir günü/geceyi gafil geçirdiği için kafir mi oluyor, pek anlayamadım açıklamanızı rica ederim?.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadiste yer alan “Bu gecenin (kazancın)dan mahrum olan bir kimse hayrın tümünden mahrum olmuş olur.” ifadesini "yılın bütün günlerinde yaptıklarından mahrum olur" manasında anlamak isabetli değildir.

Bilakis, bu ifadeyi, “O gecede olan bütün hayırlardan/Allah’ın o gecede tecelli eden bütün lütuf ve ikramlarından mahrum olur.” şeklinde anlamak gerekir.

Oradaki diğer ifadeyi “Bu gecenin hayrından ancak (o gecedeki ilahi lütuflardan) payı olmayan kimse mahrum kalır.” şeklinde anlamak, hadisin vermek istediği mesaja daha uygundur.

Yoksa, “her şeyden mahrum olmak” gibi genel bir hüküm çıkarmak İslam’ın ruhuna aykırıdır.

Bu mahrumiyetin o gece yatsı namazını da kılmaktan mahrum olan kimseler için olduğunu söyleyenler de vardır. (bk.Haşiyetu’s-Sindi, ala Süneni İbn Mace, 1/504)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun