Kur'an okuyanın ana babası kâfir olsa da azapları hafifler, anlamında hadis var mı?

Tarih: 29.11.2014 - 13:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- (Kur'an okuyanın ana babası kâfir olsa da, azapları hafifler.) [Tenbih-ül-gafilin]
(Besmele yazılı bir kâğıdı, çiğnenmesin diye hürmetle yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır. Ana babası kâfir de olsa, azapları hafifler.) [İ. Süyutî]

- Yukarıdaki hadis rivayetlerinde ana babası kafirde olsa buyurulmuş. Halbuki öldükten sonra kişiye böyle şeylerin sevaplarının ulaşabilmesi için imanlı ölmesi gerekir, açıklamanızı rica ederim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Kur'an okuyanın ana babası kâfir olsa da, azapları hafifler.” rivayetin kaynağı olan "Tenbihu’l-Gafilin", bir hadis kaynağı değildir. Sahih yanında sahih olmayan bilgileri de ihtiva eden bir vaaz kitabıdır.

“Besmele yazılı bir kâğıdı, çiğnenmesin diye hürmetle yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır. Ana babası kâfir de olsa, azapları hafifler.” manasındaki rivayeti ise, Ebu Şeyh ve Taberani tarafından da rivayet edilmiştir. (bk. Aclunî, 2/298)

Bu rivayet mevzudur / uydurmadır. (bk. İbnu’l-Cvezi, el-Mevduat, 1/226; el-Embanî, Silsiletu’l-ahadisi’d-daifeti ve’l-Mevduati, 1/438)

Suyuti aynı rivayete “el-Leali’l-Masnuatu fi’l-Ahadisi’l-Mevduati” adlı eserinde yer vermiş ve senedinde sağlam olmayan birkaç kişinin bulunduğu belirterek, rivayetin sahih olmadığına işaret etmiştir. (bk. 1/184)

Bu eser de -adından belli olduğu gibi- mevzu / uydurma rivayetleri göstermek için kaleme alınmıştır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun