Kadınlara, cuma, cihad ve cenaze hariç erkeklere farz kılınan her şey farz kılınmıştır.

Tarih: 28.08.2016 - 00:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu rivayet sahih mi ya da zayıf bir rivayet mi?
- Peygamberin bir sözü mü yoksa başkasının sözü mü?
"Kadınlara Cuma, cihad ve cenaze hariç erkeklere farz kılınan her şey farz kılınmıştır.” (Abdurrezzâk, Musannef, 5/298)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hasan Basri’den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur:

"Kadınlara cuma namazı, cenaze namazı ve bir de cihad hariç, erkeklere farz olanların hepsi farz kılınmıştır." (Abdürrezzak, Musannef, 5/298)

Hasan Basri Hazretleri, bu rivayeti sahabe ravisini söylemeden doğrudan Peygamberimiz (asm)'den aktarmıştır. Bu nedenle ilgili hadis mürseldir.

Hasan Basri, hadis ravisi olarak sikadır, yani güvenilirdir. (Zehebi, Mizan, 1/483; Zeylai, Nasb, 1/90)

Bu hadisi, Camiu's-Sağir isimli eserine alan Suyuti, hadisin sahih olduğunu ifade etmiştir. (bk. Münavi, Feyzü'l-Kadir, 4/320)

İlgili hadis rivayeti, -istisnaları saymayacak olursak- kadınlarla erkeklerin aynı şartlara ve sorumluluklara sahip olduklarını bildirmektedir. Bu sorumlulukların ahirete ait ceza ve mükafatları konusunda da kadınlar erkeklerle eşittir.

Kur'an’da bu hakikat şöyle beyan edilir:

“Sizden gerek erkek, gerek kadın hayır işleyen hiçbir kimsenin emeğini zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz, birbirinizden farkınız yoktur.” (Al-i İmran, 3/195)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun