Kadınların cuma namazına gitmesini yasaklayan hadis var mıdır?

Tarih: 29.11.2015 - 05:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Burada bir hadis var. Resulullah (asm), Medine'ye gelince, Ensar'ın kadınlarını bir evde top­ladı. Bunun üzerine bize Ömer ibnu'I-Hattâb'ı gönderdi. Ömer, kapının ya­nında durup bize selam verdi. Biz de onun selamına karşılık verdik. Daha sonra Ömer:
- “Ben size Resulullah (asm)'in elçisiyim.” dedi. Ve bize evlenme çağı­na gelen genç kızlar ve hayızlı olan kadınlarla birlikte iki bayram (nama­zın) a çıkmamızı, (fakat) Cumaya ise gitmememizi emretti. Cenazelerin peşinde gitmemizi de yasakladı. Bu hadis zayıf hadis değil midir?
- Bunu rivayet eden İsmail isimli birisidir, bunun hakkında şüpheler var mı?
- Bu hadis şu hadisle çelişmiyor mu? Resulullah (asm); bakireleri, (evlenme çağı geldiği halde henüz evlen­memiş) genç kızları, perde ehli genç kızları ile hayız olan kadınları bay­ram (namazların)a çıkarırdı. Fakat hayız olan kadınlar, namazgahtan uzak durup (sadece) Müslümanların dualarına katılırlardı. Kadınlardan biri Ey Allah'ın resulü! (Biz) kadınlardan birinin bayram yerine çı­kacak cilbabı (örtünecek dış elbisesi) yoksa, (o zaman o kadın ne yapsın?)' diye sordu. Resululİah (asm): “Kız kardeşi (arkadaşı), cilbablarından birini ona (emaneten) ödünç versin” buyurdu.
- Bu hadiste cuma namazı yasağı yoktur üstelik Ümmü Atiyye peygamberimizden bu emri Hz. Ömer aracılığıyla değil direkt kendisi almıştır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Ömer’in rivayet ettiği hadis, kaynaklarda geçmektedir. [bk.  Ebu Dâvud, Salât, 238-241 (1139)]

- Hafız Heysemi, Ebu Davud’un rivayetinin çok kısa olduğunu, İbn Hanbel ve Taberani’nin daha uzunca bunu rivayet ettiklerini ve Taberani’nin senedinin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 9864)

Hz. Ömer’in bu olayla ilgili bilgiyi Ümmü Atıyye nakletmiştir. Ancak, bu rivayette “cumaya gitmememizi emretti” ifadesi yoktur. Bunun yerine “Cuma namazı bize (kadınlara) farz değildir.” mealindeki ifadeye yer verilmiştir. (bk. a.g.y)

- Ebu Davud’un rivayetinde de “ve la cum’ate aleyna = Cuma namazı bize(kadınlara) farz değildir.” ifadesine yer verilmiştir. (bk. Ebu Davud, a.g.y)

- Soruda yer alan “Cumaya ise gitmememizi emretti. Cenazelerin peşinde gitmemizi de yasakladı.” şeklindeki ifadenin yanlış tercüme edildiğini düşünüyoruz. Çünkü, “Cenazelerin peşinde gitmemizi de yasakladı.” cümlesi aynen vardır. Fakat ondan önceki ifade ise, “Cuma bize farz değildir.” manasındaki ifade söz konusudur.

Öyle anlaşılıyor ki, ve la cum’ate aleyna” ibaresi anlaşılamamıştır ve yanlış tercüme edilmiştir. Böylece iki rivayet arasında gözüken çelişki de kalkmış oluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun