Kadınların cenazeyle kabre gitmeleri caiz midir?

Tarih: 11.07.2006 - 09:42 | Güncelleme:

Soru Detayı
Kadınların bir ölü gömülürken orada bulunmaları günah mı?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ümmü Atıyye radıyallahü anhanın rivayeti şöyle:

"Biz kadınlar, Resulullah tarafından cenazeyi takip etmekten nehyolunduk. Cenazeye ittibâ’, bizim üzerimize farz kılınmadı." 

Bu hadisi, Buhari hayız bahsinde zikretmiştir.

Taberani’nin rivayetine göre, Ümmü Atıyye anlatır:

"Resulullah Medine’ye hicret ettiğinde Medine kadınlarını bir evde topladı. Sonra Hz. Ömer’i bize gönderdi. Hz. Ömer,

'Ben Resulullahın size gönderdiği bir elçisiyim. Kadınların cenazeye çıkmasını nehyetti.' dedi."

İbni Münzir de, İbni Mesud’un, İbni Ömer’in, Hz. Âişe’nin, Ebu Ümame’nin, kadınların cenaze iştiraklerini kerih gördüklerini rivayet etmiştir.

İbrahim Nehai’nin, Hasan-ı Basri’nin, Mesruk’un, İbni Sirin’in, Evzâi’nin, Ahmed’in, İshâk’ın da kerahetine hükmettiklerini bildirmiştir.

Süfyan-i Sevri de kadınların cenazeye iştirakini bid’at addetmiştir.

İmam-ı a’zam Ebu Hanife de: “Kadınlara cenaze takibi uygun değildir” demiştir.
İbni Abbas, Kasım, Salim, Zühri, Rebia, Ebü’z-Zinâd’dan cevazı rivayet edilmiştir.
İmam-ı Malik bu hususta yaşlı kadınlara ruhsat vermiş, gençler için hoş görmemiştir. İmam-ı Malik’ten keraheti hakkında da bir rivayet vardır.
İmam-ı Şafii de mekruhtur, fakat haram değildir, demiş.

Ebu Ya’lâ’nın bildirdiği hadis-i şerifte, Hz. Enes demiştir ki:

"Resulullah ile bir cenazeye gitmiştik. Resulullah (orada) gördüğü kadınlara sordu:

- Cenazeyi omuzlar mısınız?
- Hayır, omuzlamayız.
- Ya ölüyü defneder misiniz?
- Hayır.
- Öyle ise hiçbir sevaba nail olmayarak evinize dönünüz, buyurdu."

Netice olarak, kadınların cenaze nakline iştirakleri doğru görülmemiştir. Şu kadar ki, cenazeyi nakledecek erkek bulunmazsa, böyle istisnai vaziyet bir zarurettir. Bu surette caiz görülmüştür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun