Allah güler gibi tecelli eder, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 15.06.2014 - 09:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam-ı Rabbani'nin mektubatında geçen ''Hâllerin en üstünü ise Peygamberimizin (aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât) haber verdiği ya’nî, (Allahü teâlâ, ayrıca bir Cennet yaratmıştır ki, burada Hûrîler ve köşkler yoktur. Burada Allahü teâlâ, güler gibi tecellî eder, görünür) buyurduğu yerdir. '' buradaki hadisin kaynağı nedir?

- Bu cennet hakkında daha çok bilgi var mıdır?

- Ve son olarak da ''Allahü teâlâ, ayrıca bir Cennet yaratmıştır ki, burada Hûrîler ve köşkler yoktur. Burada Allahü teâlâ, güler gibi tecellî eder, görünür'' bu cümleyi açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İmam Rabbani Hazretleri, bir hadis rivayeti olarak yer verdiği “Allah Teâlâ, ayrıca bir cennet yaratmıştır ki, burada hûrîler ve köşkler yoktur. Burada Allah Teâlâ, gülerek tecellî eder.” manasındaki ifadeleri için bk. Mektubat, 263. Mektub.

- Hadis kaynaklarında bu hadis rivayetine rastlayamadık.

- Bazı Şia kaynaklarında bu rivayete yer verilmiş ve bu manevi cennetin portresi olarak tasvir edilmiştir. (bk.İbn Ebi Cumhur el-İhsaî, Avali’l-Lalî, 4/101)

- Bu rivayetin sağlam senedi olmasa da manasının sahih olduğunu söyleyebiliriz. Burada Allah’ın cemalini müşahede etmenin, cennetin cismani olan bütün lezzetlerinin üstünde bir ruhani lezzete sahip olduğuna işaret edilmiştir.

- Cenab-ı Hakk'ın “gülmesi”, onun -kullarına karşı- zat-ı akdesine layık hoşnutluk ve memnuniyetini ifade etmeye yönelik mecaz bir ifadedir.

Nitekim, Taberani’nin rivayet ettiği bir hadiste de “Kıyamet günü Rabbimiz gülerek bize tecelli eder...” manasına gelen bir ifadeye yer verilmiştir.

Zeynu’l-Iraki, Taberani’nin aktardığı rivayette Ali b. Zeyd b. Cedan adında bir ravinin bulunduğunu belirterek rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. el-Irakî, Tahricu ahadisi’l-İhya(birlikte), 4/544)

- Ahmed b. Hanbel de aynı senet zinciriyle “Kıyamet günü rabbimiz gülerek bize tecelli eder...” manasındaki ifadeye yer vermiştir. (bk. el-Müsned, 4/407)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun