Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur?

Tarih: 19.08.2015 - 07:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbn Hacer’e göre Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur?
- Bir yerde 40 yaşında diye okumuştum. İbn Hacer bu konuda ne diyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm), kırk yaşında bulunduğu(1) ve Yüce Allah onun kerametini açıklamayı ve kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman,(2) kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı, uykuda sadık rüyalar görmekle olmuştur.

Hz. Muhammed (asm) hiçbir rüya görmezdi ki, sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın!(3)

Peygamberimiz (asm), Yüce Allah'ın dilediği kadar müddet,(4) yaklaşık altı ay, bu hâl üzere kaldı.(5)

Yüce Allah, bu altı ay içinde, Peygamberine önce uykuda, sonra da uyanık iken vahyetti. İbn Hacer’e göre de Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olarak gönderilmiştir.(6)

Kaynaklar:

1. İbn Sa'd, Tabakât, 1/194; Tirmizî, 5/591; Belâzurî, Ensâb, 1/104
2. İbn İshak, İbn Hişam, Sire, 1/246, Tirmizî, 5/596.
3. Abdurrezzak, Musannef, 5/321, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/232- 233,
4. İbn İshak, Kitâbu'l-mübtedâ, 2/100, İbn Sa'd, Tabakât, 1/1 94.
5. Süheyli, Ravdu'l-ünüf, 2/433, Aynî, Umdetu'l-Kârî, 24/131, İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, 12/313, 321.
6. İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, 1/27, 12/321.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun