Ebu Hanife'ye göre, kadının el ve yüzü avret midir?

Tarih: 10.09.2016 - 05:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette Vahhabi bir sitede şöyle bir iddia var:
“İmam Ebu Hanife kadınlara sadece namazda ellerini ve yüzlerini açmalarına izin vermiştir, onun dışında ellerini ve yüzlerini örtmelerini farz kılmıştır. Daha sonra gelen Hanefi âlimleri imam Ebu Hanife’nin bu fetvasını yanlış anlamışlardır onlar namaz dışında da kadının yüzünü açabileceğini zannetmişlerdir. Halbuki imam Ebu Hanife’nin böyle bir fetvası yok.”
- Bu iddiaya nasıl cevap verilebilir?
- İmam Ebu Hanife kendi kitabında el ve yüz konusunda ne demiştir, sadece namazla mı sınırlamıştır?
- Bu iddia bana saçma geldi nasıl olur da öğrencileri yanlış anladı da Vahhabi site doğru anladı, açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Azam Ebu Hanife’nin bize ulaşan kitapları şunlardır:

el-Fıkhu'l-Ekber. Bu kitap daha çok akaid ile ilgili konulara değinmektedir.

el-Fıkhül-Ebsat, el-Âlim ve’l-müteallim, er-Risale ve el-Vasıyye ise Kahire kütüphanesindedir. Bu kitaplar içinde böyle bir bilginin olup olmadığını bilemiyoruz.

Ancak İmam Azam’ın mezhebini taşıyan çok meşhur kitaplarda böyle bir bilgiye rastlamadık.

Şimdi bu konu ile ilgili Hanefi mezhebinin en meşhur kitaplardaki görüşlerine bakalım:

Hidaye sahibi Merğinani şöyle der: Kadının bedeninin tamamı avrettir, ancak yüzü ve avuç ayası müstesnadır.

Kuduri sahibi şöyle der: Kadının bedeninin tamamı avrettir, ancak yüzü, avuç ayası ve ayağı müstesnadır.

Kadıhan avucun içi ve dışı avret değildir der.

Hidaye şerhi İnaye derki: Kadın eşyaya el ile dokunur ve mahkeme ve şahitlikte yüzünü açmak zorunda kalır. Bu yüzden kadının avucu ve yüzü avret değildir. Buna bu zamanda sınavları da ekleyebiliriz.

İhtiyar der ki: Kadının bedeni avrettir. Ancak avucu ve yüzü müstesnadır. Ayağı konusunda ise iki görüş vardır. Bazıları avret bazıları ise avret değildir derler.

Mülteka sahibi derki: Kadının tüm bedeni avrettir. Ancak avucu, yüzü ve bir görüşe göre ayağı müstesnadır.

Cevheri kitabında derki: Kadının ayağı bakmak ve dokunmak konusunda avret, ancak namaz konusunda avret değildir der.

Görüldüğü gibi bu eserlerde böyle bir bilgi bulunmamaktadır.

Ancak Cevheri kadının ayağı konusunda “Namazda avret değil, ama diğer zamanlarda avrettir.” demiştir.

Özetle, Hanefilere göre, kadının yüzü ve iki eli hariç bedeninin tamamı avrettir,

Kadının ayaklarının avret olup olmadığı hakkında iki rivayet vardır. Ebû Hanîfe'ye göre avret değildir. Çünkü birtakım ihtiyaçlar karşısında kadının yürümesi gerekmektedir ki, her zaman örtülü bulundurması çok zordur. Hem yüz ve eller şehevî duyguyu daha çok tahrik edebilir. Onlar avret olmadığına göre, ayakların da avret ol­maması gerekir. (el-İhtiyar li-Ta'lili'l-Muhtar: 1/48, 156)

Nitekim el-Hasan'ın Ebu Hanîfe'den yaptığı rivayete göre, kadının ayaklarına bakmanın helal olduğu belirtilmiştir. (Bedayius'-Sanayi' Fi-Tertibi'ş-Şerayı: 121,122)

Şunu da belirtmeden geçmeyelim: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdular ki: “Delili iddia sahibinin getirmesi gerekir.”

Eğer Ebu Hanife (r.a)’nin böyle bir görüşü var ise, bu hangi kitabında vardır ve ne zamandan sonra bu görüşü öğrencileri tarafından değiştirilmiş veya yanlış anlaşılmıştır. Bu bilgileri bize bu iddiayı yapanların vermesi gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadının yüzü mahrem midir; kadınların yüzüne bakılabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun