Kadının kulağı, salıverilmiş saçı ve dirseklere kadar kolları avret değil mi?

Tarih: 28.12.2016 - 01:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı Hanefilere göre kadının kulak, salıverilmiş saç ve dirseklere kadar kolların avret olmamasının delili nedir?
- Bu görüş sahipleri Hanefilerden kimlerdir?
- Amacım kabul görmemiş bir fetvayı öne çıkarmak değil. Soruyu da gizli olarak işaretliyorum, ancak merak ediyorum bunun delili ne olabilir?
- Biz başörtüsü konusunda icma vardır derken, hatta başörtüsünün farziyetini inkarın küfür olduğunu söylerken bazı Hanefilerin salıverilmiş saçın avret olmadığı görüşünde olduğunu da söylüyoruz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hanefi mezhebine göre, hür bir kadının avret yeri, el, yüz ve ayaklar hariç bütün bedenidir. En sahih görüşe göre, kadının salıverilmiş saçı da avrettir.

Bu ölçünün delili ise, Nur suresinin 31. ayetinde yer alan, “(Resulüm!) Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler...” mealindeki ayetin ifadesidir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 1/584-585)

- Kadının kollarının avret olup olmadığında farklı görüşler vardır. En sahih olan görüşe göre, o da avrettir.

Ancak diğer bir görüşe göre, kadının  kolları namazda avrettir, namazın dışında ise avret değildir. Bu konuda Ebu Yusuf’un şu görüşü daha aydınlatıcıdır. Ona göre, aşçılık ve elbise yıkama gibi işlerde ücretli olarak çalışan bir kadının kolları avret sayılmaz. Çünkü bu durumda kolların açığa çıkması zorunludur. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhiye, 24/120)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun