İsrail adında bir sure var mı?

Tarih: 15.02.2021 - 09:10 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İsrail adında bir sure yoktur. Ancak Kur'an’ın 17. suresi olan İsra suresinin başka bir adı da Benu İsrail’dir.

İsrail kelimesi, Kur'an’da iki yerde geçer. (Al-i İmrân 3/93; Meryem 19/58)

İsrail, Hz. Yakub’un ikinci adı veya lakabıdır. “İsrail” kelimesi (İsra=Abd, ÎL=Allah) Allah’ın kulu anlamında Abdullah manasına gelir. (Taberî, Razî, Bakara, 2/40. ayetin tefsiri)

İnsanlığa, Âdemoğulları denildiği gibi, Hz. Yakub aleyhisselamın soyundan gelenlere de Benu / Beni İsrail (İsrailoğulları) denilmektedir.

Kur'an, Nahl, Neml, Ankebut gibi mikro varlıklardan Şems, Kamer, Necm gibi kozmik varlıklara; melaike ve cin gibi metafizik varlıklardan, insan gibi somut varlıklara kadar pek çok varlığı sure isimlerine yansıtmak suretiyle varlık alemini bir bütün olarak değerlendirmiştir.

Sure isimleri daha çok ilk ayetinden veya kelimesinden adını almakla beraber kıssalara ve muhtelif yerde geçen bazı kelimelere nispetle de verilmiştir.

İşte, İsra suresi de adını ilk ayette geçen “gece yürüyüşü” anlamındaki “İsra” kelimesinden alır.

İsra, Hz. Peygamber Efendimizin (asm) miraç mucizesinin başı olan Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yaptığı gece yolculuğuna denir.

Bunun dışında aynı sureye, ilk kelimesinden dolayı “Sübhan” ve 4. ayette İsrail oğullarından bahsettiği için de “Beni İsrail Suresi” şeklinde isimler verilmiştir. (Firûzâbâdî, Besair, 1/288; Suyûtî, el- Itkan, 1/120; Bikai, Nazmu’d-Durer, 11/286)

Bu sureye, Beni İsrail adı sahabe döneminde verilmiş ve sahabe tarafından kullanılmış bir isimdir. (bk. Buharî, Tefsir, 17; İbn Aşur, et-Tahrîr, 15/5)

Nitekim bir rivayete göre Hz. Aişe validemiz, Peygamber (asm) Efendimizin, genellikle geceleri Beni İsrail (İsra) ve Zümer surelerini okuduğunu bildirmiştir. (Şevkani, Neylül-Evtar, 3/233)

Bu sureye Beni İsrail Suresi denilmesi, İsra mucizesinin ardından Hz. Musa’yı ve İsrailoğullarını gündeme getirmesindendir.

İsra mucizesinin hemen ardından İsrailoğullarının gündeme getirilmesi, Allah’a şükredenin İsra ile yüceltilmesine karşın, Allah’a isyan edenlerin nasıl tasalluta uğratılacaklarını mukayeseli biçimde zihinlere yerleştirmeye yönelik olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun