İsmail isminin sonundaki "il" eki tanrı adı mı?

Tarih: 02.01.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İsmail (Yismael) adlı peygamberimizin ve Cebrail (Gabriel), Mikail (Mikael), İsrafil ve Azrail (Azrael) adlı meleklerin adının içerisindeki "el" adının İbranicede bir tanrı adı olduğu ve eğer Hz. İsmail in tanrısının adinin Allah olsaydı adı İsmail olmazdı iddiasını nasıl değerlendirirsiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İsmaîl isminde olduğu gibi, kelimenin sonunda yer alan “Îl” kelimesi İbranicede Allah manasına gelir.

Bazı alimlerin bildirdiğine göre, Allah kelimesi İbranicede “Elohum / İlohim” olarak kullanılır. İbn Abbas İbranicede Allah isminin “ÎL” olarak geçtiğini ve “Cebril / Cebrail” isminin manası “Abdullah”, Mikail isminin manası ise “Ubeydullah” olduğunu ifade etmiştir. Hz. Yakub’un diğer bir ismi olan “İsrail” kelimesi de (İsra=Abd, ÎL=Allah) Abdullah manasına gelir. (Taberî, Razî, Bakara, 2/40. ayetin tefsiri)

Bununla beraber, kesin olarak Kur'an’dan öğrenip bildiğimiz husus şudur ki, bütün peygamberler kavimlerine “Allah”a kulluğu tavsiye etmişler. O kitaplar Arapça olmadıklarına göre ve -Kur'an’ın bildirdiği gibi-, “Allah-Rab” isimleri onlarda da kullanıldığına göre, o dinlerin dillerinde de bu manaları ifade den eş anlamlı Allah’ın isimleri söz konusudur.

Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuayb gibi peygamberlerin kavimlerini Allah’a iman etmeye ve ona kul olmaya davet ederken, söz gelimi, “Allah’tan korkun ve bana itaat edin.” manasındaki ifadelerinde “Allah” ismini kullandıklarına bakmak için, Şuara suresine bakılabilir.

Demek ki, Arapça olan “Allah” kelimesini karşılayacak bir isim kullanmışlardır.

Bugün bir Müslüman, Türkçede Tanrı, İngilizcede God, Farsçada Huda vs. gibi isimleri Allah yerine kullanabilmektedir.

Her dilin her konuda farklı sözcükleri olduğu gibi, Allah’ın isimleri konusunda da farklı kelimelerin kullanılmasında hiçbir tuhaflık yoktur.

Mesela Allah, Hz. Musa ile konuşurken “... Şüphesiz ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.” (bk. Kasas, 28/30) diye ifade buyurmuştur.

Demek ki, İsmail, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, İsrail gibi isimlerin sonundaki “il” ifadesi, “Allah ve Rabb” kelimelerinin o dildeki eş anlamları olarak kullanılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun