IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlarda çalışmak caiz midir?

Tarih: 01.10.2012 - 00:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Türkiye Cumhuriyeti'nin, esas faaliyet geliri faiz olan birtakım uluslararası finansal kuruluşlarda (Ör: IMF, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, vb.) resmi temsilcileri bulunmaktadır. Bu temsilci kadrolarına devlet tarafından resmen atama yapılmakta ve atanan devlet görevlileri görevlerinin sonunda Türkiye'deki vazifelerine geri dönmektedirler. Ancak,atanacak kişiler, bu göreve talip olanlar arasından sınavla ya da belirli değerlendirmelerle yapılmaktadır.

- Yurdışında yapılan söz konusu görevlendirmeler esnasında, Türk yetkililerin her türlü maaş ve özlük hakları ilgili kuruluş (IMF, Dünya Bankası vb.) tarafından karşılanmaktadır.

- Ayrıca, söz konusu kuruluşların iç düzenlemeleri uyarınca, ilgili personel, görev süresi boyunca kuruluşun kendi personeli olarak addedilmekte ve diğer yurt dışı tayinlerinden (elçilik vb.) farklı olarak, ilgili personelin Türkiye'den ücretsiz izin alarak ayrılması gerekmektedir.

- Bu durumda temel faaliyet geliri faiz olan uluslararası finans kuruluşlarında, maaşı o kuruluşlar tarafından karşılanan görevlerde, ülkemizin resmi temsilcisi sıfatıyla görev yapmak (bu görevlere talip olmak) caiz midir?

- Ayrıca, bahse konu kuruluşların iş ve işlemleri, Müslüman çalışan için faiz olarak değerlendirilir mi?.. 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Adı geçen kuruluşlar aralarında İslam ülkelerinin ve zayıf, geri kalmış ülkelerin de bulunduğu bütün dünyaya yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar.

Bu faaliyetlerde -faizcilik dışında- zulüm, sömürü, dirilmeyi engelleme gibi işler ve amaçlar da varsa, oralarda çalışmak caiz olmaz.

Yalnızca faizcilik söz konusu ise, İmam Ebu-Hanife'ye göre gayri müslimler ülkesinde onlardan faiz almak caizdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun