İmaginary time nedir, başlangıcın reddedildiği doğru mu?

Tarih: 24.12.2022 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Stephan Hawking'in ortaya attığı "imaginary time" nedir?
- Buradan yola çıkarak başlangıcın reddedildiği doğru mudur?
- Kafamı çok karıştırıyor. Allah rızası için lütfen açıklayın bana bunu.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmaginary time, İngilizce bir kelimedir. Hayali zaman manasınadır. Yani, zaman gerçekte yoktur. Bizim hayalimizde yer alır denmektedir

Burada anlatılmak istenen, maddi âlem veya fizik âlemi dediğimiz bu görünen âlem ile metafizik âlem olarak adlandırılan fizik ötesi ya da görünmeyen manevi âlemin kanunlarının farklılığıdır.

Görünen bu âlemi biz zaman, mekân ve hız boyutuyla algılıyoruz. Mesela, varlıkların tarifinde yer ve zaman kullanırız. Bunları, “Bir cismi ve şekli olan, belirli bir zamanda yer işgal eden her şeye varlık denir.” şeklinde tanımlarız.

Fizikî âlem dediğimiz bu görünen âlemde Einstein (Aynştayn) fizik kanunları geçerlidir.

Fakat atom altı âlemde, yani atom altı parçacıklar olan proton, nötron, elektron, bunların da alt birimleri olan; piyon, miyon, nötrio ve kuark gibi birimlerde Aynştayn fizik kanunları geçmez. Bu âleme Parelel Âlemler veya Nuraniyet Âlemi denir. Bu âlemde varlıklar tamamen nuraniyete dönüşmüştür.

Burada kuantum mekaniği kanunları geçerlidir.

Mesela, bir anda çok yerde bulunma gibi. Ruh buna misal teşkil eder. Ruhun bedende belli bir mekânı yoktur. Ruh ayakucuna yakın olduğu gibi, göze de aynı yakınlıktadır. Bir yerden vücudun başka yerine gitmesi için bir zaman gerekmez. Bir anda vücudun her yerindedir.

Biz zaman ve mekân ile kayıtlıyız. Bir anda sadece bir yerde bulunabiliyoruz. Bir yerden bir başka yere ulaşmak için belirli bir zaman gerekiyor. Onun için manevi âlemdeki zamansızlık mevhumunu anlamakta zorlanıyoruz.

Biliyorsunuz Güneş bize yaklaşık 150 milyon km uzakta. Işığın saniyedeki hızı 300 bin km olduğu için ışığı bize 8,5 dakikada geliyor.

Elimizdeki kalemi Güneş'te farz etsek ve hayalimizin de ışık hızı ile Güneş'teki kalemi almak için gittiğini düşünsek, hayalimiz 8,5 dakikada Güneş'e varacak, kalemi alıp yine 8,5 dakikada buraya gelmiş olacaktır. Netice olarak kalemi Güneş'ten ışık hızında olan halimizle alıp gelmek için 17 dakika bekleyeceğiz.

Şimdi de normal hayal hızımızla aynı kalemi hayalen Güneş'ten alıp gelsek beklemeye gerek var mı? Güneş'teki kalemi, masa üstünden alıyor gibi hayalen bir anda alıp geliriz. 

Manen terakki eden bir kimsenin bedeni de ruh hafifliğinde ve hayal süratinde olmaktadır. O zaman beden de hayal hızında olduğuna göre, Güneş'teki kalemi hayalen değil bedenen bir anda elimizle alıp geliriz.

Görüldüğü gibi burada zaman ve mekân mefhumu kalktı. Güneş'te veya kâinatın en uzak yerinde farz ettiğimiz bir cismi masa üstünden alıyor gibi bir anda bedenimizle alıp gelebiliyoruz.

Geçmişte bazı felsefeciler zamanı ezeli kabul etmişler, her şeyi zamanın idare ettiğini ileri sürmüşlerdir. Hawking ise zamanın ezeli olmadığını, onun da sonradan ortaya çıktığını belirtmektedir.

İşte Hawking gibi bilim insanları, nuraniyet âlemine girildiğinde zaman ve mekân algılamasının ortadan kalktığını formüllerle açıklamaya çalışmışlardır.

Mesela, televizyonda bir verici istasyonunda bulunan bir kimse bir anda milyonlarca televizyon ekranında şeklen görülüyor. Onun bedeni de güneş ışığında olduğu gibi tamamen nuraniyet haline gelse, bizzat her bir televizyon ekranında nuraniyet sırrıyla bizzat bulunur. Her bir ekrandaki kişilerle ayrı ayrı görüşür, biri diğerine mani olmazdı.

İşte kâinatın da başlangıcı, bir anda yokluk âleminden bu varlık âlemine zamansız olarak, yani bir anda nuraniyet şeklinde çıkarılmıştır. Sonsuz yoğunluk ve sıfır hacimde ve trilyonlarca derece sıcaklıktaki bu varlığın kısa sürede sıcaklığı düşerek önce atom altı âlem, daha sonra sıcaklığın düşmesine paralel olarak atomlar, moleküller ve en nihayet yıldızlar ve galaksiler hasıl edilmiştir. Yeryüzünde canlılar âleminden bitkiler, bunların arkasından hayvanlar ve en son insan yaratılmıştır. 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun