Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’a olan sevgisi aşk mıydı?

Tarih: 22.12.2018 - 20:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam-ı Rabbani hangi metinlerinde veya kitaplarında Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’a olan sevgisine "aşktır" seklinde tespit ediyor? Gösterebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’a olan muhabbetini açıklayan İmam Rabbani, yaklaşık 13 sayfada, dünyevi güzellik ile uhrevi cemalin farkını anlatmıştır. (bk. Türkçe Mektubat, 512. Mektup; Arapça Mektubat, 3/383/100. Mektup)

Mektubun konusu da zaten bunun özetidir: Yakup peygamberin Yusuf peygambere muhabbet sırrının keşfi.

Bütün bu anlattıkları dünyevi ve uhrevi hüsn-ü cemalin farkını gösterirken, Hz. Yusuf’un güzelliklerinin uhrevi cemal türünden olduğuna vurgu yapmıştır.

- Bedüzzaman Hazretleri ise, bu tevilleri uygun bulmadığını şu sözlerle seslendirmiştir:

“İmam-ı Rabbanî aşk-ı mecazîyi makam-ı nübüvvete pek münasib görmediği için demiş ki: 'Mehasin-i Yusufiye, mehasin-i uhreviye nev'inden olduğundan, ona muhabbet ise mecazî muhabbetler nev'inden değildir ki, kusur olsun.'"

"Ben de derim: 'Ey Üstad! O, tekellüflü bir tevildir; hakikat şu olmak gerektir ki: O, muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe-i şefkattir.' Evet, şefkat bütün enva'ıyla latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise, çok enva'ına tenezzül edilmiyor.” (bk. Nursi, Mektubat, s. 31)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun