Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’a olan sevgisi aşk mıydı?

Tarih: 22.12.2018 - 20:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam-ı Rabbani hangi metinlerinde veya kitaplarında Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’a olan sevgisine "aşktır" seklinde tespit ediyor? Gösterebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’a olan muhabbetini açıklayan İmam Rabbani, yaklaşık 13 sayfada, dünyevi güzellik ile uhrevi cemalin farkını anlatmıştır. (bk. Türkçe Mektubat, 512. Mektup; Arapça Mektubat, 3/383/100. Mektup)

Mektubun konusu da zaten bunun özetidir: Yakup peygamberin Yusuf peygambere muhabbet sırrının keşfi.

Bütün bu anlattıkları dünyevi ve uhrevi hüsn-ü cemalin farkını gösterirken, Hz. Yusuf’un güzelliklerinin uhrevi cemal türünden olduğuna vurgu yapmıştır.

- Bedüzzaman Hazretleri ise, bu tevilleri uygun bulmadığını şu sözlerle seslendirmiştir:

“İmam-ı Rabbanî aşk-ı mecazîyi makam-ı nübüvvete pek münasib görmediği için demiş ki: 'Mehasin-i Yusufiye, mehasin-i uhreviye nev'inden olduğundan, ona muhabbet ise mecazî muhabbetler nev'inden değildir ki, kusur olsun.'"

"Ben de derim: 'Ey Üstad! O, tekellüflü bir tevildir; hakikat şu olmak gerektir ki: O, muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe-i şefkattir.' Evet, şefkat bütün enva'ıyla latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise, çok enva'ına tenezzül edilmiyor.” (bk. Nursi, Mektubat, s. 31)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun