İman hakikatlerinin açılması, binler kerametten üstün müdür?

Tarih: 28.09.2018 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bediüzzaman, İmam Rabbani’nin, erkan-ı imaniyenin bir tane inkişafı benim indimde keramet mevacidden daha önemlidir, dediğini söylemiş.
- Bu söz İmam Rabbani’nin hangi kitabında geçiyor gösterebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesi şöyledir:

“Silsile-i Nakşînin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbânî (r.a.), Mektubat'ında demiş ki: Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmâta tercih ederim." (Bediüzzaman, Mektubat, Beşinci Mektup)

Önce burada geçen üç kelimenin manasını verelim:

Ezvak: Zevkler, manevi lezzetler.

Mevâcid: Zevk halleri, kalbe zevk veren haller.

Kerâmât: Kerametler; Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve hareketler.

İmam Rabbani Hazretleri bu konuyla ilgili açıklamayı Mektubat isimli eserinin 210. Mektubunda yapmıştır.

İmam Rabbani Hazretleri bu mektubunda ilk olarak şöyle der:

“Öncelikle inancını düzeltmelisin. Sonra, dini yönden zaruri olarak, öğrenilen şeyleri tasdik etmelisin, zaruri olarak, fıkıh kitaplarının beyan ettiği şeyleri, bilmeli ve gereği ile amel etmelisin...”

Bundan sonra, -özetle- şöyle der:

Bu fakir, iyi anladım ki, tasavvuf, İslamiyetin yardımcısıdır. İslamiyet'ten başka bir şey değildir. Nakşibendi yolunun büyükleri sünnet-i seniyeye yapışmışlar ve bidatlerden sakınmışlardır. Bunun için, sünnete yapışmak nasip olup da ellerine ahval, kerametler ve mevacidlerden bir şeyler geçmezse üzülmezler, sevinirler. Eğer ahval, kerametler ve mevacide kavuşur, fakat sünnete uymakta gevşek davranırlarsa, o halleri, vecdleri hiç beğenmezler. Bu manada Hace Ahrar şöyle dedi: Ahvâl ve mevâcîdi bize verseler, fakat, Ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadını içimize yerleştirmeseler, kendimi mahvolmuş bilirim. Eğer, Ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadını verseler, ahval ve mevâcîd hiç vermeseler, hiç üzülmem.(bk. İmam Rabbani, Mektubat, 210. Mektup)

Demek ki, esas olan iman hakikatlerine Ehl-i sünnet inancına göre inanmaktır. Yoksa iman hakikatlerinde bir sıkıntı bir bidat olursa, binlerce keramet de gösterse yine bir faydası olmaz, aksine mahvolur.

İşte, Bediüzzaman Hazretleri, bu noktaya dikkat çekmek için İmam Rabbani Hazretlerinin bu açıklamasını kısaca özetlemiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Seyri süluk ile velayet elde etme nedir? Evliyalık makamları nasıl ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun