Hz. Musa’nın bir kişiyi öldürmesi nasıl açıklanabilir?

Tarih: 01.11.2018 - 08:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberlerin peygamberliğinden önce de günahlardan korunmuş olduklarını biliyoruz, ancak Hz. Musa aleyhisselamın yanlışlıkla birini öldürmesi tefsirlerde peygamberliğinden önce olarak geçiyor.
- Bunu nasıl açıklamamız gerekiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberlerin hepsinin peygamberlikten önce de masum olduklarına dair alimler arasında farklı görüşler vardır. Bazılarına göre, küçük hatalar olur, fakat büyük günahlar olmaz. Bazılarına göre büyük hataları da olabilir. (bk. el-Milel ve’n-nihal,2/285; Cürcani, Şerhu’l-Mevakıf,8/288-290; Teftezani, Şerhu’l-Makasıd, 2/142-143; Razi, el-Muhassal, 219-220)

Doğrusu ne olursa olsun, Hz. Musa, adamı öldürmek kastıyla vurmamıştır. Normalde bir yumrukla kimse ölmez. Fakat Hz. Musa’nın vurmasıyla adam ölmüştür.

Şu noktalara dikkat etmekte fayda var:

a. Adam kafirdir.

b. Hz. Musa Kıptilerin Yahudilere her zaman yaptığı bir zulmü görmüş ve bu zulmü bertaraf etmek istemiştir.

c. Hz. Musa Yahudi’yi Kıptinin elinden kurtarmak için araya girmiş ve bir yumruk vurunca kazaen ölmüştür.

d. Buna rağmen Hz. Musa, çok üzülmüş, şeytanın işi olduğunu söylediği bu fiilinden dolayı tövbe istiğfarda bulunmuş ve Allah’tan affını dilemiştir. Allah da onu affetmiştir.

e. Kur'an’da Hz. Musa’nın Allah tarafından affedildiği, açıkça belirtilmiştir. Bu da yanlışlıkla yapılan suçu, “keenlemyekün-olmamış gibi” kılmıştır.

Nitekim meallerini vereceğimiz şu ayetlerden de bu söylediklerimizi anlayabiliriz:

“Mûsâ, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada, biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Mûsâ ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu; sonra şöyle dedi: ‘Bu şeytanın işidir; o gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman! Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim; beni bağışla!’ Allah da onu bağışladı. Çünkü O, gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Mûsâ, ‘Rabbim! Bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım.’ dedi.” (Kasas, 28/15-17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun