Hz. Musa peygamberlikten önce neye inanıyordu?

Tarih: 22.04.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran-ı Kerim’de Hz. Musa’nın peygamberlik gelmeden önce Allah’a dua ettiği ve yalvardığı geçiyor, vahiy gelmeden Allah’a nasıl inanıyordu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Musa aleyhisselamın peygamber olmadan önce nasıl inandığı konusunda bazı ipuçlarını ayetlerden çıkarmak mümkündür:

“Musa yetişip olgunlaşınca, ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz.” (Kasas, 28/14)

mealindeki ayette Hz. Musa’nın olgunluk çağına geldiğinde kendisine ilim ve hikmet verildiği ifade edilmiştir.

Birçok âlime göre, buradaki “hüküm”den maksat nübüvvet değil, hikmettir. (bk. Razi, Maverdi, Beyzavî, Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

Demek ki peygamber olmadan önce Allah tarafından kendisine tevhid, ubudiyet konusunda ilim ve hikmet öğretilmiştir.

"Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada, biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu; sonra şöyle dedi: 'Bu şeytanın işidir; o gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman!' " (Kasas, 28/15)

mealindeki ayette Hz. Musa’nın kaza eseri bir adamı öldürdükten sonra “Bu şeytanın işidir; o gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman!” demesi, onun günahı, şeytanı bildiğini göstermektedir.

“'Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim; beni bağışla!' Allah da onu bağışladı. Çünkü o, gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir.” (Kasas, 28/16)

mealindeki ayetin ifadesinden, onun yaptığının yanlış ve zulüm olduğunu, Allah’ı tanıdığını, onun yegane affedici olduğunu, dolayısıyla mükâfat ve ceza yeri olan ahireti çok iyi bildiğini anlamak mümkündür.

“Musa, Rabbim! Bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım, dedi.” (Kasas, 28/17)

mealindeki ayetin ifadesinden de kâinatın Allah’ın mülkü olduğuna, mevcut bütün nimetlerin ona ait olduğuna ve bu nimetlere karşı şükür, itaat ve ibadet etmenin gerekli olduğuna iman ettiğini anlamak da mümkündür.

Bu kesin ve yakine yakın bilgilerle iktifa etmekte fayda vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun