Hz. Muhammed hislerini gizledi mi?

Tarih: 28.11.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahzab Suresi 37 ve sahih hadis çelişki mi?
- Ahzab suresi 37.Ayette; Peygamber efendimizin hislerini gizlediği ve bu yüzden insanlardan çekindiği için Zeynep annemize evlilik ve talepte bulunmadığı belirtiliyor.
- Müslim/Nikah/87 Hadisi şerifinde; Zeyneb'in iddeti tamamlanınca, Resulullah (sav), Zeyd (ra)'e: "Git onu bana (kendinden) iste" dedi, buyuruluyor.
- Burada apaçık bir çelişki söz konusu. Hadisten anlaşılana göre Zeynep evliliği reddettikten sonra ayet iniyor, ancak ayette bu şekilde izah edilmiyor. Ve Ahzab: 37’de bahsedilen, zevceni üzerinde tut ve Allah’tan kork ile ilgili bir hadis var diyorlar.
- Kaynak alabilir miyim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Ayet ve hadislerde Hz. Peygamber (asm) Efendimizin hislerini gizlediğine dair hiçbir bilgi ve işaret yoktur.

İlgili ayetin meali şöyledir: 

Bir zaman, Allah’ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkâr davrandığın kişiye, 'Eşinle evlilik bağını koru, Allah’tan kork.' demiştin. Bunu derken Allah’ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun; öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu hâlde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere, evlatlıklarının -kendileriyle beraber olup ayrıldıkları- eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah’ın emri elbet yerine getirilecektir.” (Ahzab, 33/37)

- Soruda deniliyor ki, Ayette: “Peygamber efendimizin hislerini gizlediği ve bu yüzden insanlardan çekindiği için Zeynep annemize evlilik ve talepte bulunmadığı belirtiliyor.”  

Hâlbuki, ayette böyle bir ifadenin kırıntısı bile yoktur.

- Soruda ayetin meali olarak verilen bilgiler tamamen yanlıştır. Doğrusu bizim yazdığımız mealdir. “Bunu derken Allah’ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun.”

- Bu ayetin açıklamalı meal özeti şöyledir:

"Hani hem Allah’ın nimet ve ihsanına hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen: 'Eşini yanında tut Allah’tan kork!' demiştin. Allah’ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın, çünkü insanlardan çekiniyordun. Hâlbuki asıl Allah’tan çekinmen gerekirdi. Neticede, Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra, biz onu sana nikâhladık ki, bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman, o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah’ın emri her zaman gerçekleşir." (Ahzab, 33/37)

a) Ayete göre, Hz. Peygamber (asm), Allah’ın bildirmesiyle ileride Allah tarafından Hz. Zeynep ile evlendirileceği olayından haberdar olmuş ve toplumun örfü bakımından çirkin görülen bu işin -gidebildiği yere kadar- gizli kalmasını istiyordu. Ayette bu çekingenliğe işaret edilmiştir.

b) Bu evliliğin doğrudan Allah tarafında tahakkuk ettirileceğine vurgu yapılarak bundan kaçmanın mümkün olmadığına dikkat çekilmiştir. 

c) Allah’ın bir gün bu işi uygulamalı olarak gerçekleştirip sahneye koyacağına karar verdiği, onun bu kararının mutlaka gerçekleşeceği hususu hem Hz. Peygambere Efendimize (asm) hem diğer insanlara ilan edilmiştir.

d) Bu ilahi hükmün Cahiliye döneminden beri devam edegelen yanlış bir uygulamaya son vermek ve insanlara bu konuda bir kolaylık sağlamak adına bu yanlışın kaldırılmasını -toplumda daha etkili olduğundan- ilk olarak elçisinden başlatılmış ve gerekçesi de hem sözlü hem fiili bir şekilde pekiştirilmiştir.

İlgili hadis rivayetine gelince; 

Soruda “Hadisten anlaşılana göre Zeynep evliliği reddettikten sonra ayet iniyor.” denilmiştir.

Hâlbuki, ilgili hadiste “Hz. Zeyneb’in evliliği reddettiğine” dair bir ifade yoktur.  

Hz. Enes ilgili olayı özetle şöyle anlatır:

"Hz. Zeyneb’in boşanma iddeti bitince, Hz. Peygamber (asm) Hz. Zeyd’e 'Git onu (Zeyneb’i) bana iste.' buyurdu. Ben de gittim ve Hz. Peygamberin (asm) emirlerini ona arzettim.  O da cevap olarak 'Ben Rabbime danışmadan hiçbir şey yapmam.' dedi ve kalkıp namaz kıldığı yerine gitti. Ve söz konusu ayet indirildi." (Müslim, h. no: 1428)

Görüldüğü gibi burada evliliği reddetmek gibi bir husus söz konusu değildir.

Faraza hadis rivayetinden öyle bir şey olsaydı, yine de çelişki diye bir şey söz konusu olmazdı. Zira Kuran’ın ifadelerinde daima kıssaların özet şekli vardır. Bu bilgi ise bizzat Peygamber Efendimizin (asm) sözü değil, Hz. Enes’in anlattığı bir konudur. Hz. Enes bir insan olarak -bu kıssayı anlatırken- ayetin ifadesine paralel bir açıklamayı düşünmemiş, bilakis, dikkat çekmek istediği noktalara vurgu yapmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun