"Günahları ancak gözyaşı ve hastalık siler." diye bir hadis var mıdır? Varsa, bunlar günahları nasıl siler?

Tarih: 06.05.2012 - 06:27 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Uzun bir hadis rivayetinde günahları silen hususlar olarak; “gözyaşı, hudu (Allah’ın emirlerine boyun eğmek, yalvarıp yakarmak) ve hastalıklar” sayılmıştır. (Kenzu’l-Ummal, h.no: 44154)

Bu hadiste “günahların silinmesine yalnız bu üç şey vesile olur” denilmiyor; “bunların da vesilelerden olduğu” ifade ediliyor.

Peygamberimiz (a.s.m) insanları irşat ederken o anda uygun gördüğü hususları vurguluyor. Bu vurgulamalar, bir hasrı/sınırlamayı ifade etmiyor, onların konumuna işaret ediliyor. Örneğin, “Gözyaşları günahların silinmesine vesile oluyor.” dediği zaman, "başka bir şey günahların silinmesine vesile olmuyor" demek istemiyor. Sadece o andaki muhatapların bu konuya dikkatlerini çekmek istiyor.

Gözyaşıyla ilgili meşhur şu hadisi de hatırlayabiliriz:

“İki göz var ki, onlara asla ateş dokunmaz; bunlardan biri Allah korkusundan gözyaşı döken göz, diğeri ise Allah yolunda -nöbet tutarak- geceyi geçiren (ve uykusuz kalan) göz.” (Kenzu’l-ummal, h. no: 5875)

Hadiste “günahların silinmesi” demek, onların affedilmesi, bağışlanması, defterlerinden silinmesi manasına gelir. Bir anlamda onlar günahlarına kefaret olur. Nitekim bir hadis rivayetinde daha geniş kapsamlı bir kefaret listesini görüyoruz:

“Bir Müslüman’a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.” (Buharî, Marda,1; Müslim, Bir, 52)

Soruda geçen ifadenin içinde bulunduğu uzunca hadis şöyledir:

Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz (asm)’in yanına gelerek, “Size dünya ve ahiretle ilgili soracak sorularım var.” der. Bunun üzerine Peygamberimiz o kimseye, “Ne istiyorsan sor.” buyururlar. Ardından o kişi ile Peygamber Efendimiz arasında bizim de pek çok dersler çıkarabileceğimiz şu diyalog yaşanır:

- İnsanların en zengini olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

- Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.

- İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.

- İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.

- İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.

- Kendin için istediğini insanlar için de istersen, insanların en adili olursun.

- İnsanlar içinde Allah’a en yakın, O’nun en has kullarından olmak istiyorum.

- Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan, o zaman Allah’ın en has kulu olursun.

- Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.

- Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.

- İmanımı kemale erdirmek istiyorum.

- Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.

- Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum.

- Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun. Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.

- Günahlarımın azalmasını istiyorum.

- İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvarırsan günahların azalır.

- İnsanların en kerimi olmak istiyorum.

- Allah’a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun.

- Rızkımın bol olmasını istiyorum.

- Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.

- Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorum.

- O zaman Allah ve Resulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.

- Allah’ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.

- Kimseye kızmazsan Allah’ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.

- Duamın kabul edilmesini istiyorum.

- Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.

- Allah’ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.

- Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın.

- Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.

- Kardeşlerinin ayıplarını örtersen, Allah da senin ayıplarını örter.

- Benim günahlarımı ne siler?

- Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun) ve hastalıklar.

- Allah yanında hangi özellikler daha faziletlidir?

- Güzel ahlak, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.

- Allah yanında en büyük günah hangisidir?

- Kötü ahlak ve Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.

- Rahman Allah’ın rahmetini ne coşturur?

- Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).

- Cehennem ateşini ne söndürür?

- Oruç. (bk. Kenzu’l-Ummal, a.y.; el-Hakim et-Tirmizi, Nevadiru'l-Usul, 1293 baskısı, s. 325)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun