Kim insanların rızasını gözetip Allah'ın rızasına tercih ederse, Allah onu insanların eline terk eder,.. anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 22.06.2013 - 11:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim insanların rızasını gözetip Allah'ın rızasına tercih ederse, Allah onu insanların eline terk eder. Kim de insanlar kızsa bile Allah'ın rızasını tercih ederse, Allah onların yardımına yeter de artar bile." (Ravi, Hz. Aişe)
- Bir internet sitesinden kopyaladığım böyle bir hadis var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin doğru tercümesi şöyledir:

"Kim insanların gücenmesini göze alarak (insanlar gücense bile) Allah’ın rızasını gözetirse, insanlardan gelen sıkıntılara karşı Allah ona yeter. Kim de Allah’ın gücenmesini göze alarak (Allah gücense bile) insanların rızasını gözetirse, Allah, onu insanlar(ın insafın)a bırakır." (Tirmizi, Zühd, 64; Kenzu’l-Ummal, h. no: 43034)

Bu hadiste, her şeyin Allah’ın elinde bulunduğuna, önemli olanın Onu razı etmek olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebeple, Allah’ı razı etmek ile insanları razı etmek arasında bir tercih yapmak zorunluluğu doğarsa, Allah’ın rızasını esas almak imanın da aklın da gereğidir.

İbn Hibban’ın merfu olarak yer verdiği hadisin ifadeleri konuyu daha da açacak mahiyettedir:

Bu rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Kim insanların gücenmesini göze alarak Allah’ın rızasını gözetirse, Allah ondan razı olur ve insanları da ondan razı eder. Kim de Allah’ın gücenmesini göze alarak insanların rızasını gözetirse, Allah ona gücenir ve insanları da ondan gücendirir." (Tuhfetu’l-Ahvezi, 7/82)

Bediüzzaman Hazretlerinin aşağıdaki ifadeleri, bu hadisin bir nevi açıklaması hükmündedir:

Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksad yapmak gerektir.” (Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun