"Ben yaşlılara azap etmekten,.. " veya "Yaşlıların duasını geri çevirmekten haya ediyorum. " anlamına gelen bir kudsi hadis var mıdır?

Tarih: 02.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Neccar’ın Hz. Enes’den yaptığı rivayete göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Allah, İslam dininde yaşlanmış kadın veya erkek kullarına azap etmekten haya eder.” (Kenzu’l-Ummal, 15/672).

Bir hadis rivayetine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Allah, sünnete / İslam’a sımsıkı sarılan bir yaşlının yaptığı duayı geri çevirmekten haya eder.” (Kenzu’l-Ummal, 15/666).

Bu gibi hadislerin manasını şöyle anlayabiliriz:

Allah, kendisine saygılı olan yaşlı kullarını genç kullarından daha fazla korumaya almıştır. Çünkü onlar daha güçsüzdür, kabre daha yakındır, ümit verilmeye daha muhtaçtır, şefkat gösterilmeye daha layıktır. Bu Allah’ın kullarına olan şefkatinin bir yansımasıdır.

Bu hadislerin ifadeleri, aynı zamanda ümitsizlikle karşı karşıya bulunan ve işledikleri günahların ezikliğini iliklerine kadar hisseden yaşlılar içi bir ümit kapısını açmaktadır.

Diğer taraftan, saçlarına düşen aklarla iyice nurlanmış, o nur sayesinde günahlarından arınmış ve manevî derecesi yükselmiş bir ihtiyar, hâlis bir gönülle dua için ellerini açarsa, Cenâb-ı Hakk'ın onun duasına hemen cevap vereceği ve hatta böyle birinin duasını reddetmekten haya edeceği müjdelenmiştir. Allah, kendi yolunun ak saçlılarına azap etmeyeceği muştusunu da bize ulaştıran Yaratılışın Gayesi Peygamber Efendimiz (asm), böylece rahmete çok muhtaç olan ihtiyarlara en büyük bir rahmanî teselli kaynağı göstermiştir.

Öyleyse, hayırlı ihtiyar, Allah yolunu ihtiyar edendir, seçendir. O, Resûlullah (asm)'ı, yârânlarını ve bütün ihtişamıyla âhiret bahçelerini seçen gönlü genç Hak eridir. O, heva ve hevesi tahrik eden bütün gelip geçici şeylerden sıyrılmış, her varlıkta İlahî isimlerin yansımalarını müşahedeye koyulmuş ve bu maddiyât ülkesini bütün bütün öte hesabına işletmeye durmuş bir bahtiyardır. O, kalbinin ziyası sayesinde sürçmeden yürüyen, imanının derecesine göre önündeki pek çok durağı uçarak geçmeye azmeden, dostların buluştukları diyara özlem ateşiyle yanıp tutuşan, Allah'ın rahmetine bağladığı ümidinin elmas kılıcıyla ye'sin ve ümitsizliğin bütün heykelciklerini parçalayan ve hep bir adım ötede bildiği ölüme tebessümlerle kucak açan, kabre gülerek koşan bir iman âbidesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun