Hadislerde geçen "Ramazan ve Recep Allah’ın ayı, Ramazan ümmetin ayı" şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?

Hadislerde geçen "Ramazan ve Recep Allah’ın ayı, Ramazan ümmetin ayı" şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?
Tarih: 05.09.2011 - 09:49 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ramazan, Receb, Muharrem ayı gibi bazı ayların -sözün makamına göre- Allah’a nispet edilmesi, onların özel şereflerine, faziletlerine bir vurgudur. Yoksa her şey gibi bütün aylar da Allah’a aittir. Örneğin bir baba faziletini takdir etmek için bir çocuğu için “Bu benim çocuğumdur, bu babasının oğludur.” şeklinde bir ifade kullansa, bu söz hiçbir zaman “diğer çocuklarının kendisine ait olmadığını” ifade etmez.

İşte bu gibi hikmetlere binaen bazı aylar Allah’a nispet edilmiştir. Örneğin; bir hadiste Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Ramazan ayına karşı saygılı olun, çünkü o Allah’ın ayıdır.”(Mecmau’z-Zevaid, III/143).

Diğer bazı hadis rivayetleri ise şöyledir:

 “Ramazan ayından sonra en faziletli ay, -sizin Muharrem diye adlandırdığınız- Allah’ın ayıdır.”(a.g.e, III/190).

“Ramazan ayı Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır. Şaban temizler, Ramazan kefaret olur.”(Kenzu’l-Ummal, XIII/466).

“Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”(Kenzu’l-Ummal, XII/310).

Kaynaklarda konuyla ilgili açık bir ifadeye rastlamamakla beraber şunları söyleyebiliriz:

Receb Allah’ın ayıdır. Çünkü cahiliye devrinde de insanlar -dört haram aylardan olduğu için- Receb ayında Allah’ın emirlerine hürmeten savaş yapmıyorlardı, kötülüklerden korunmaya çalışıyorlardı.

Şaban Hz. Peygamber (asm)'in ayıdır. Çünkü Beraat Gecesi'ni barındıran Şaban ayında ilahî takdirin o yıldaki programı içerisinde Hz. Muhammed’in peygamber olacağı da yazılmıştır. Bu açıdan Ramazan'daki risaletin ön mukaddimesi olan Şaban ayı onun ayı sayılır.

Ramazan ayı ise, bir af ve mağfiret ayı olduğundan, ümmetinin kurtuluşu için genel bir af mevsimidir. Bu açıdan bu ayın ümmet için olduğunda şüphe yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun