"Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." anlamındaki hadis sahih midir; nasıl anlamalıyız?

"Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." anlamındaki hadis sahih midir; nasıl anlamalıyız?
Tarih: 12.08.2006 - 09:24 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)

Bu hadis-i şerifi Kütüb-ü Sitte gibi sahih hadis kaynaklarında bulamadık. Ancak zayıf da olsa bu anlamda bazı hadisler vardır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, III/143, 190; VIII/466; XII/310)

Buna göre bu hadisle de amel edilebilir. Çünkü, zayıf hadislerin helal, haram, akaid ve ahkam ile ilgili olanları hariç, terğib, terhib ve amellerin faziletleri ile ilgili olanlarını zayıf olduklarını açıklamadan da rivâyet etmek câizdir.

Ahmed b. Hanbel, Abdurrahman b. Mehdi ve Abdullah b. el-Mübarek gibi büyük imamların, amellerin faziletlerine dair hadislerin rivâyeti hususunda daha müsamahakâr davrandıkları bir gerçektir. [bk. Zehebî, el-Mükıza, 33-54; Ahmed Muhammed Şakir, el-Bâisu'l-hasîs, 44-102; Ahmed Nâim, Mukaddime, 270-272; 282-349; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri, (trc Prof. Dr. M. Yaş'ar Kandemir), 137-180; 225-236]

İlave bilgi için tıklayınız: 

Hadislerde geçen Ramazan ve Recep Allah'ın ayı, Ramazan ümmetin ayı şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?..

Hangi ay "Allah'ın ayı"dır, Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında mıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun