Ramazan Ay’ına sadece Ramazan demek mekruh mu, doğrusu nedir?

Ramazan Ay’ına sadece Ramazan demek mekruh mu, doğrusu nedir?
Tarih: 04.05.2019 - 10:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette dolaşan bu bilgilere göre, Ramazan Ay’ına sadece Ramazan demek mekruh mu, doğrusu nedir?
- Bilgiler şöyle:
Ramazan Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Enes bin Malik anlatıyor:
“Sadece ‘Ramazan’ demeyiniz. Allah-ü Teala nasıl şehr-i Ramazan (Ramazan ayı) buyurmuş ise.. siz de öyle deyiniz.”
- Allah’ın isimlerinden olduğu için sadece Ramazan denilmesi kerih görülmüş “Şehr-i Ramazan”ya da Ramazan-ı Şerif denmesi tavsiye edilmiştir. Allah’ın şiarlarına tazim göstermek ve Allah’ın değer verdiğine değer vermek ve onun kadrini bilmek, imanın ve takvanın eseridir.
- İmam Muhammed’e göre ise “Şehr-i Ramazan” değil de sadece “Ramazan” denilmesi tenzihen mekruhtur.
- Recep ayına “Allah’ın ayı” denildiği gibi Ramazan ayı için de “Allah’ın ayı” denilmiştir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda üç farklı görüş vardır:

1. Malki mezhebine mensup bazı alimlere göre, (ay / şehr) kelimesi kullanılmadan yalnız “Ramazan” kelimesinin kullanılması caiz değildir. Bu alimlere göre, “Ramazan” Allah’ın bir ismidir. Başkası için kullanıldığı zaman (Ramazan ayı) bir kayıtla mukayyed olması gerekir.

2. Malikilerin büyük çoğunluğu ve İbnu’l-Baklıllani’ye göre, “Ramazan” kelimesi eğer, “Ramazan ayların en faziletlisidir; Ramazan rahmet ayıdır.” misallerinde olduğu gibi, onun ramazan ayı olduğunu gösteren bir karine ile kullanılırsa, bu kullanım mekruh değildir. Şayet böyle bir karine yoksa, (yine haram değil) mekruhtur.

3. Buhari ve diğer muhakkik alimlerin görüşüne göre, “Ramazan” kelimesini tek başına kullanmak caizdir ve hiçbir şekilde mekruh olmaz.

Kaldı ki, Ramazan kelimesinin Allah’ın ismi olduğuna dair görüşün hiçbir ilmi dayanağı yoktur.

- Bu görüşün sahih ve en doğru olduğunu gösteren delillerden bazıları meallerini vereceğimiz hadislerdir. Bu hadislerde “Ramazan” kelimesi tek başına kullanılmıştır:

- Ramazan ayı için “Ramazan” kelimesinin tek başına kullanıldığını gösteren bazı hadisler şöyledir:

“Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır.” (Buhari, Savm 5)

“Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır.” (Buhârî, Savm 5, Bed'ul-halk 11; Müslim, Sıyâm 1, 2, 4, 5; Nesâî, Ṣıyâm, 6)

“Ramazan geldiğinde, rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır.” (Müslim, Sıyam, 1)

- “Ramazan” kelimesinin Allah’ın bir ismi olduğuna dair rivayet sahih değildir. (bk. İbn Kesir, Kurtubi, Bakara, 185. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun