Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu hakkındaki ayeti getirdiğinde, Peygamber Efendimizi (asm.) Medine'de bulamamış; oruç sonradan otuz güne çıkmış?..

Tarih: 11.05.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı
Az da olsa bazı Alevi köylerinde şöyle bir hurafeye hâlâ inanılıyor: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu hakkındaki ayeti getirdiğinde, Peygamber Efendimizi (asm.) Medine’de bulamadı; ayeti kaydederek gitti. Daha sonra bir sinek ayetteki üç rakamının önüne pisledi (Arapça'da sıfır, nokta şeklindedir) böylece oruç, otuz güne çıkmış oldu. Buna karşı ne dersiniz?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu iddianın ne kadar safsata olduğu, şu hakikatlerin ışığı ile açıkça ortaya çıkar:

Evvela, Kur’ân-ı Kerim’de oruç, gün olarak değil, ay olarak farz kılınmıştır. Yirmi dokuz, yahut otuz gün denmemiş, şehr-i Ramazan (Ramazan ayı) (Bakara, 2/185) diye buyrulmuştur. Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerim’de rakam yok, harf vardır. Yani, oruç için, üç diye bir rakam verilmemiştir ki, sinek onun önüne bir nokta koymakla üçü otuz yapmış olsun.

Diğer taraftan, Cebrâil Aleyhisselâm’ın Resulüllah Efendimizi (asm.) Medine’de bulamaması diye bir şey düşünülemez. Zira, Cebrâil (as.) her şeyi bilen ve gören Allah’ın (cc.) elçisidir. O, binlerce yıldızda bir anda bulunup, Allah’ın emirlerini meleklere tebliğ ettiği gibi, aynı anda Arş-ı A’zam’da Rabbine secde eden ve yine aynı anda Resulüllah’a vahiy tebliğ eden büyük bir melektir. Vahiy tebliği için o, belli bir mekâna değil, doğrudan Resulüllah Efendimizin yanına gelirdi.

Farz-ı muhâl olarak, Cebrâil’in (as.) Peygamber Efendimizi (asm.) bulamadığı bir an için düşünülse dahi, o an, her şeyi bilen her yerde, ilmiyle, kudretiyle hazır ve nâzır olan Allah, elbette o emin elçisini ikaz buyurur ve Resulüllah Efendimizin (asm.) yerini haber verirdi...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun