​Dünya ve ahirette yeterli olacak şeylerle ilgili hadiste geçenler nelerdir?

Tarih: 30.09.2020 - 09:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

Halid bin Velid’in (ra) rivayet ettiği bir hadis varmış. Bu hadiste dünya ve ahirette kafi gelecek şeylerden bahsediliyormuş. Örneğin insanların en alimi olmak istiyorum, insanların en zengini olmak istiyorum, insanların hayırlısı olmak istiyorum.. gibi sorular sorulmuş, Peygamber Efendimiz de bütün sorulara cevap vermiş..
Bu hadisin tamamının meali nedir?
Hadisin sıhhat durumu nasıldır?
Bu hadis ile amel edilebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin meali şöyledir:

- Adamın biri Hz. Peygamber (asm) Efendimize “dünya ve ahirette-kâfi gelecek- bazı şeyler sormak istiyorum” dedi.

- Hz. Peygamber de: “Neyi sorarsan sor” buyurdu.

- “Ben insanların en alimi olmak istiyorum.”

- “Allah’tan kork, insanların en alimi olursun.”

- “İnsanların en zengini olmak istiyorum.”

- “Kanaatkar ol, insanların en zengini olursun.”

- “İnsanların en hayırlısı/iyisi olmak istiyorum.”

- “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan kimsedir, Öyleyse sen de onlara faydalı ol!”

- “İnsanların en adili olmak istiyorum.”

- “Kendin için istediğini insanlar için de iste, insanların en adili olursun.”

- “Ben Allah katında insanların en havassı/özeli olmak istiyorum.”

- “Allah’ı çok zikret, Allah katında kulların en özeli/en özel bir kul olursun.”

- “İyi davranış sergileyen muhsin kimselerden olmak istiyorum.” 

- “Görür gibi Allah’a kulluk et. Sen onu görmüyorsan şüphesiz O seni görmektedir.”

- “İmanımın kamil olmasını istiyorum.”

- “Ahlakını güzelleştir, imanın kamil olur.”

- “Allah’a itaat eden kimselerden olmak istiyorum.”

- “Allah’ın emrettiği farzları yerine getir, itaat eden kimselerden olursun.”

- “Günahlardan arınmış bir şekilde Allah’ın huzuruna varmak istiyorum.”

- “Her zaman cünüplükten tertemiz ol, kıyamet günü günahlardan arınmış olarak Allah’ın huzuruna çıkarsın.”

- “Kıyamet günü Nur içinde haşr olmak istiyorum.”

- “Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşr olunursun.”

- “Rabbimin bana rahmet etmesini istiyorum.”

- “Kendi nefsine ve Allah’ın yarattıklarına merhamet et, Allah da sana merhamet etsin.”

- “Günahlarımın az olmasını istiyorum.”

- “Allah’a tövbe ve istiğfar et, günahların az olsun.”

- “İnsanların en kerimi/şereflisi/cömerdi olmak istiyorum.”

- “Allah’ı kullarına şikayet etme, insanların en cömerdi/en şereflisi olursun.”

- “Rızkımın bana geniş/bol olmasını istiyorum.”

- “ٍDaima abdestli ol, rızkın sana geniş olur.”

- “Ben Allah ve resulünün muhiplerinden olmak istiyorum.”

- “Allah ve resulünün sevdiğini sev, buğzettiklerine buğzet.”

- “Allah’ın gazabından/ öfkesinden emin olmak istiyorum.”

- “Hiç kimseye kızma, Allah’ın gazabından ve kızmasından emin olursun.”

- “Duamın kabul olmasını istiyorum.”

- “Haramdan sakın, duan makbul olur.”

- “Allah’ın beni insanların huzurunda teşhir edip rezil-rüsvay etmemesini istiyorum.” 

- “İffetini muhafaza et ki insanların huzurunda rezil-rüsvay olmayasın,”

- “Allah’ın ayıplarımı örtmesini istiyorum.”

- “Arkadaşlarının ayıplarını ört ki, Allah da senin ayıplarını örtsün.”

- “Günahların silinmesine vesile nedir?”

- “Gözyaşları, Allah’a boyun eğmek ve hastalıklar/musibetlerdir.” 

- “Allah’ın nezdinde hangi iyilik daha faziletlidir?”

- “Güzel ahlak, tevazu, belalara karşı sabırlı olmak, kaza -ve kadere- rıza göstermek.”

- “Allah’ın nezdinde hangi kötülük daha büyüktür?”

- “Kötü ahlak, itaat edilen/peşinden gidilen hırs.”

- “Rahman’ın gazabını teskin eden şey nedir?”

- “Gizli verilen sadaka ve sıla-i rahim.”

- “Cehennem ateşini söndüren nedir?”

- “Oruç tutmaktır.” (bk. Kenzu’l-Ummal, 16/127-129, hno: 44154)

Konuyu tahkik eden ilim adamlarının bildirdiğine göre, bu hadisin önemli bir kısmı sahih hadis kaynaklarında vardır. Fakat bu şekildeki bir metnin senedi de metni bulunamamıştır. Ne senedi ne de sahih bir kaynağı yoktur. (bk. Mecmuu Fetva, 26/321; Yusuf Kardavi, Mektebetu’l-Kardavi; Merkezu’l-Fetva)

Görebildiğimiz hiçbir araştırmacı bu rivayetin bilinen bir senedini ve metninin bir aslının bulunduğunu söylememiştir. 

Bununla beraber, amellerin faziletleri konusunda zayıf hadis rivayetiyle de amel edilebilir. Fakat bunun hadis kriteri bakımından sahih bir hadis olmadığını bilmek şartıyla..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun