"Kendisi için istediğini mümin kardeşi içinde istemek" konulu hadisi nasıl anlamak lazım?

Tarih: 09.03.2007 - 16:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zira birçok insan sınava giriyor, herkesin kazanması nasıl istenebilir?...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyla ilgili birkaç hadisi naklederek açıklamaya çalışalım:

1. Râvi: Ebu'd-Derda: Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: 'Bir misli de sana olsun.' demesin." (Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade vardır: "Melekler: "Amin, bir misli de sana olsun!" derler.") [Müslim, Zikr 86, 88, (2732, 2733); Ebu Davud, Salat 364, (1534)]

2. Râvi: Ebu Hureyre: Bir gün, Resulullah (sa) ashabına:

"Şu kelimeleri kim [benden] alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek?" buyurdular. Ben hemen atılıp:

"Ben! Ey Allah'ın Resulü!" dedim. Aleyhissalatu vesselam elimden tuttu ve beş şey saydı:

"Haramlardan sakın, Allah'ın en abid kulu ol! Allah'ın sana ayırdığına razı ol, insanların en zengini ol! Komşuna ihsanda bulun, mü'min ol. Kendin için istediğini başkaları için de iste, Müslüman ol! Fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür." [Tirmizi, Zühd 2, (2306); İbnu Mace, Zühd 24, (4217)]

3. Enes b. Mâlik'ten (Radıyallahüanh): Hz.Peygamber (Saiialhhü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayırdan kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe mükemmel bir şekilde îman etmiş olmaz." (İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/113.)

Burada istemekle kemal mana kastedilmiştir. Yoksa "kendisi için istemediğini mümin kardeşi için istemeyen kafir olur" anlamında değildir. İmanın kemali açısından değerlendirilir. Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen kıskanç ve bencil kişi de böyle, mutlak mânada gayrimü'min (yâni kâfir) demek değildir, belki "kâmil bir iman sâhibi değildir" demektir.

Her ne hayır olursa olsun, kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemelidir. Ancak bu çalışmayıp geri durmak manasında değil, mümin kardeşinin mutlu olmasını dilemek manasındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun